dịch vụ công

Một số giải pháp điều hành chi ngân sách địa phương năm 2013

Thứ năm - 03/10/2013 03:32 3.090 0
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN CƯ JÚT                          Độc Lập  -  Tự Do  -  Hạnh Phúc
 
  Số 2088/CV-UBND                                    Cư Jút, ngày 30 tháng 9 năm 2013
V/v: Một số giải pháp điều hành
chi ngân sách địa phương năm 2013
 
 
                                                        Kính gửi:
                                                        - Các Phòng, Ban, Ngành
                                                        - Các Tổ chức chính trị - xã hội
                                                        - UBND các xã, thị trấn
 
          Đứng trước tình hình thu ngân sách năm 2013 của huyện gặp rất nhiều khó khăn, thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm thực hiện 102 tỷ đồng, đạt 49 % dự toán thu cả năm (trong đó thu thuế phí do huyện quản lý thực hiện 32.187 triệu đồng, đạt 54,6 % dự toán). Dự kiến thu ngân sách thực hiện năm 2013 là 143 tỷ đồng, đạt 70% dự toán. Với số thu ngân sách như trên thì tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 41 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so với dự toán Hội đồng nhân dân huyện giao. Trước tình hình hụt thu như trên, để đảm bảo cân đối chi ngân sách năm 2013, ngoài việc thực hiện các giải pháp tăng cường thu ngân sách, chống thất thu thuế, xử lý có hiệu quả nợ đọng về thuế, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:
          1. Căn cứ khả năng thu để chủ động điều hành chi ngân sách cấp mình. Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán giao, sau khi đã thực hiện các biện pháp giảm chi mà vẫn không bù đắp được số giảm thu, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính như: Nguồn tăng thu ngân sách năm 2012 sau khi đã dành để thực hiện cải các tiền lương ( nếu có); tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách theo quy định tại điều 3 Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND huyện Cư Jút về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; 10% tiết kiệm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013..để cân đối ngân sách cấp mình.
          1. Tiếp tục giãn, hoãn các khoản chi theo khả năng thu; ưu tiên đảm bảo chi tiền lương và các khoản có tính chất lương, bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao; tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, định mức chi tiêu của nhà nước quy định.
          2. Không bổ sung dự toán chi thường xuyên, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển, trừ các nhiệm vụ thật cần thiết, cấp bách được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không thu được tiền sử dụng đất theo kế hoạch đầu năm, giao phòng Tài chính – kế hoạch rà soát, lập phương án giãn, hoãn tiến độ, dừng thi công…báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.
          - Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp từ nguồn vốn chương trình mục tiêu ngân sách tỉnh bổ sung, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn thì không được cắt giảm, giãn, hoãn tiến độ, dừng thi công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn từ các nguồn vốn nêu trên.
          3. Không ứng trước dự toán, tạm ứng ngân sách cho các đơn vị, các nhiệm vụ chi. Thu hồi tạm ứng ngân sách đối với các đơn vị có tạm ứng ngân sách huyện đầu năm.
          4. Trước mắt dừng ngay các nhiệm vụ chi thường xuyên thuộc ngân sách cấp huyện, bao gồm: Chi mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị; chi sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc; chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, tiếp khách. Trừ trường hợp cho phép bằng văn bản của UBND huyện.
          5. Trường hợp cân đối được khả năng thu – chi, giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện cho phép thực hiện tiếp các nhiệm vụ chi đã tạm dừng theo khả năng ngân sách, ưu tiên các nhiệm vụ chi thật sự cần thiết, cấp bách chi tiết theo từng đơn vị, từng nhiệm vụ, số kinh phí được sử dụng trong tháng để thực hiện giải ngân qua Kho bạc.
          6. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương mình, có kế hoạch điều hành chi ngân sách phù hợp, đảm bảo chi lương, phụ cấp, trợ cấp, an sinh xã hội năm 2013.
 
          Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận                                                                                CHỦ TỊCH
- Như trên
- TT Huyện ủy (b/c)
- TT HĐND huyện(b/c)                                                                                  (Đã ký)
- CT, các PCT UBND huyện
- Kho bạc NN Cư Jút                                                                                      HOÀNG PHÚ
- Chi cục thuế Cư Jút
- Lưu VP
 
 
yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay4,923
  • Tháng hiện tại11,855
  • Tổng lượt truy cập38,089,981
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây