Như vậy trong năm 2014 thì cơ quan em được tiếp tục ký hợp đồng với thời hạn 3 tháng/lần được không ạ hay phải ký hợp đồng như thế nào ạ? nguyentam0105@gmail.com

- Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) như sau:

1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) HĐLĐ không xác định thời hạn;

b) HĐLĐ xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng);

c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi HĐLĐ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 hết hạn mà người lao động (NLĐ) vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới.

Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế NLĐ đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Theo quy định pháp luật nêu trên, công ty bạn chỉ được quyền ký HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 3 tháng với NLĐ để làm những công việc không có tính chất thường xuyên dưới 12 tháng. Và nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn.