dịch vụ công

Sáp nhập 3 xã Hoà Phú, Hoà Khánh, Hoà Xuân vào TP Buôn Ma Thuột theo NА số 04 năm 2004 của Chính phủ

Thứ sáu - 14/10/2011 03:06 2.572 0
                  CHÍNH PHỦ                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      ********                                                         Аộc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 04/2004/NА-CP                                                              ********
                                                                                           Hà nội, ngày 02  tháng 01 năm 2004

NGHỊ АỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
"Về việc điều chỉnh địa giới  hành chính Lắk
và thành phố Ban Ma Thuột tỉnh Аắk Lắk"

CHÍNH PHủ
 
            Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
            Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH 11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  khóa XI, kỳ họp thứ 4 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh.
 
            Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy Ban nhân dân tỉnh đắk Lắk (cũ)

NGHỊ АỊNH:

            Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh đắk Lắk như sau:
            1. Sáp nhập hai xã Nam Ka, Ea RBin (thuộc huyện Krông Nô) vào huyện Lắk.
            Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
            Huyện Lắk có 124.965 ha diện tích tự nhiên và 80.555 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã đắk Nuê, đắk Phơi, đắk Liêng, Yang Tao, Buôn Triết, Bông Krang, Buôn Tría, Krông Nô, Nam Ka, Ea RBin và thị trấn Liên Sơn.
            2. Sáp nhập ba xã Hòa Phú, Hòa Khánh, Hòa Xuân (huyện Cư Jút) vào thành phố Buôn Ma Thuột.
            Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:
            Thành phố Buôn Ma Thuột có 36.862 ha diện tích tự nhiên và 299.310 nhân khẩu, có 21 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phưọng Thống Nhất, Thành Nhất, Thắng Lợi, Tân Lợi, Thành Công, Tân Thành, Tân Tiến, Tự An, Tân Lập, Tân An, Tân Hòa, Ea Tam, Khánh Xuân và các xã Ea Tu, Hoà Thuận, Hòa Thắng, Cư ÊBur, Ea Kao, Hòa Phú, Hoà Khánh, Hòa Xuân.
            - Tỉnh đắk Lắk (mới) có 1.306.201 ha diện tích tự nhiên và 1.666.854 nhân khẩu, gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc là các huyện Ea Sup, Buôn đôn, Cư Mngar, Krông Búk, Ea Hleo, Krông Năng, M Drắk, Ea Kar, Krông Pắc, Krông Bông, Krông Ana, Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột.
            Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bọ.
            Điều 3. Chủ tịch Uọ· ban nhân dân lâm thời tỉnh đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
                                                                                                                         TM. CHÍNH PHỦ
                                                                                                                             THỦ TƯỚNG
Nơi nhận:                                                                                                      đã ký và đóng dấu
- Ban Bí thư Trung ương đảng
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội  
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội
- HАND, UBND lâm thời tỉnh đắk Lắk                                                        PHAN VĂN KHẢI
- Ban tổ chức Trung ương           
- Các Bộ nội vụ, Công an, Quốc phòng     
Tài nguyên và Môi trường
- Tổng cục Thống kê
- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước     
- Công báo
- VPCP, BTCN các PCN các đP
TCCB, TH.
- Lưu: NC VT                                          
 

  ủY BAN NHÂN DÂN                                                 SAO Y BẢN CHÍNH
     HUYọ†N CƯ JÊT
 
Số: 39/ SY-UBND                                                                 
                                                                                    Cư Jút, ngày 11 tháng 5 năm 2009
Nơi nhận:
- CT, Các PCT
- Lưu VTLT                                                                                 TL.CHủ TỊCH
                                                                                             KT.CHÁNH Vđ‚N PHÃ’NG
                                                                                           PHÓ CHÁNH Vđ‚N PHÃ’NG
                                                                                                              đã ký
 
                                                                                                         Lê Thị Thanh  
 
 
 
                                                                      

Nguồn tin: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay4,717
  • Tháng hiện tại11,649
  • Tổng lượt truy cập38,089,775
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây