dịch vụ công

Bảng thông báo giá Đăk Nông

Untitled

Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 09/2022

 •   18/10/2022 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 09/2022
Untitled

Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 08/2022

 •   26/09/2022 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 1153
 •   Phản hồi: 0
Bảng giá vật tư, vật liệu xây dựng tham khảo tháng 08/2022
Untitled

Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 14/07/2022).

 •   18/07/2022 03:09:00 PM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 08/07/2022 đến ngày 14/07/2022).
Untitled

Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022).

 •   11/07/2022 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 07/7/2022).
Untitled

Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 17/06/2022 đến ngày 23/06/2022)

 •   28/06/2022 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 252
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Tình hình diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (từ ngày 17/06/2022 đến ngày 23/06/2022)
Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 •   07/06/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0
Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Quyết định 05/2016/QĐ - UBND Ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-ezen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định 05/2016/QĐ - UBND Ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-ezen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 •   26/04/2016 08:20:11 AM
 •   Đã xem: 3689
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 05/2016/QĐ - UBND Ban hành Quy định định mức tiêu hao nhiên liệu xăng sinh học E5 và dầu di-ezen đối với các loại xe ô tô, mô tô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Quyết định 03/2016/QĐ - UBND Về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định 03/2016/QĐ - UBND Về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 •   26/04/2016 08:15:31 AM
 •   Đã xem: 3102
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 03/2016/QĐ - UBND Về việc quyết định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý III/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý III/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

 •   19/12/2014 01:33:43 PM
 •   Đã xem: 6059
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 456/TB-LS ngày 28/10/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng V/v Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý III/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông
Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

 •   19/12/2014 01:32:00 PM
 •   Đã xem: 4397
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 455/TB-LS ngày 28/10/2014 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng V/v Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II/2014 trên địa bản tỉnh Đăk Nông
Quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

 •   14/12/2012 11:12:14 AM
 •   Đã xem: 9362
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 21/2012/Qđ-UBND, ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Quy định giá gỗ tròn, gỗ xẻ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Giá vật liệu xây dựng tháng 11/2012 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Giá vật liệu xây dựng tháng 11/2012 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

 •   10/12/2012 03:08:31 PM
 •   Đã xem: 5982
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1116/LS:XD-TC ngày 23/11/2012 của Liên Sở tài chính - Xây dựng V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11/2012
Công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2012

Công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2012

 •   29/11/2012 09:24:39 AM
 •   Đã xem: 5814
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 527/TB-LS ngày 22/10/2012 của Liên Sở tài chính - Xây dựng V/v công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 10/2012 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Giá vật liệu xây dựng tháng 10/2012 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

 •   31/10/2012 03:44:14 PM
 •   Đã xem: 2703
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 995/LS:XD-TC ngày 19/10/2012 của Liên Sở tài chính - Xây dựng V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 08/2012 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

Giá vật liệu xây dựng tháng 08/2012 trên địa bản tỉnh Đăk Nông

 •   06/09/2012 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 3107
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 776/LS:XD-TC ngày 23/08/2012 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Đăk Nông V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08/2012
Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II năm 2012

Giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II năm 2012

 •   30/07/2012 01:38:04 PM
 •   Đã xem: 5272
 •   Phản hồi: 1
Thông báo số 273/TB-LS ngày 11/07/2012 Về giá vật tư, vật liệu xây dựng quý II năm 2012
Thông báo giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đắk Nông năm 2012

Thông báo giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đắk Nông năm 2012

 •   09/04/2012 08:40:22 AM
 •   Đã xem: 7108
 •   Phản hồi: 3
* Xem và tải thông tin chi tiết theo bảng sau:
Thông báo giá mua sắm đồ dùng, trang thiết bị văn phòng làm việc tỉnh Đăk Nông Năm 2012

Thông báo giá mua sắm đồ dùng, trang thiết bị văn phòng làm việc tỉnh Đăk Nông Năm 2012

 •   09/04/2012 08:38:32 AM
 •   Đã xem: 5287
 •   Phản hồi: 0
* Xem và tải thông tin chi tiết theo bảng sau:
Bảng giá đất tỉnh đắk Nông năm 2012

Bảng giá đất tỉnh đắk Nông năm 2012

 •   04/01/2012 09:59:32 AM
 •   Đã xem: 5041
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh đắk Nông ban hành Quyết định số 35/2011/Qđ-UBND, ngày 28-12-2011 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2011. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Các tin khác

yk
nh
kb
hd
cds
cl
cuc
ck
a9
a8
a7
a6
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm25
 • Hôm nay5,730
 • Tháng hiện tại191,494
 • Tổng lượt truy cập39,653,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây