Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toá

Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toá

 11:31 13/07/2017

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ : Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
TP.HCM tiếp tục kiến nghị thưởng hơn 10.000 tỉ đồng vượt thu ngân sách

TP.HCM tiếp tục kiến nghị thưởng hơn 10.000 tỉ đồng vượt thu ngân sách

 16:31 08/06/2016

Ngày 7.6, tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, UBND TP.HCM tiếp tục kiến nghị T.Ư xem xét thưởng TP hơn 10.000 tỉ đồng (bao gồm thưởng vượt thu và khoản ngân sách T.Ư đầu tư theo chương trình mục tiêu) vì đã đạt thành tích vượt thu ngân sách năm 2015.
Thẩm quyền đối với ngân sách nhà nước phải là Quốc hội

Thẩm quyền đối với ngân sách nhà nước phải là Quốc hội

 19:25 07/10/2014

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) được trình Thường vụ Quốc hội (TVQH) ngày 2.10, dự thảo được các địa phương quan tâm đặc biệt, do liên quan trực tiếp tới ngân sách địa phương. Đặc biệt là các chế định về phân chia, phân cấp, thẩm quyền, trách nhiệm. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu: Luật NSNN lần này phải khắc phục được cơ chế xin-cho trong phân bổ ngân sách: “Một ông bộ trưởng giữ quyền (phân bổ) sẽ rất phức tạp. Thẩm quyền đối với NSNN, theo Hiến pháp, dứt khoát phải là QH”.
Quy định sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Quy định sửa đổi bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

 14:06 16/01/2014

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2013/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
Thuế, hải quan, kho bạc làm việc cả ngày nghỉ

Thuế, hải quan, kho bạc làm việc cả ngày nghỉ

 10:18 13/12/2013

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi ngành thuế, hải quan, sở tài chính các địa phương yêu cầu, từ nay đến cuối năm tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) đối với các đơn vị trực thuộc có liên quan để đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Ảnh minh họa

Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi góp phần nâng cao hiệu quả quản lý

 11:28 07/10/2013

Luật Ngân sách nhà nước sau 9 năm thực thi đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý, điều hành Ngân sách nhà nước; góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Tuy nhiên, Luật đã bộc lộ nhiều điểm không phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam và thông lệ quốc tế. Việc sửa đổi luật này được đặt ra trong bối cảnh công khai, minh bạch ngân sách ngày một cần thiết.
Lịch thẩm tra Quyết toán ngân sách quý I+II năm 2013

Lịch thẩm tra Quyết toán ngân sách quý I+II năm 2013

 09:43 23/07/2013

Để công tác thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước quý I+II năm 2013 theo đúng quy định Luật ngân sách. Nay phòng Tài chính - Ke hoạch huyện Cư Jut đề nghị các đơn vị dự toán thực hiện thẩm tra quyết toán ngân sách quý I+II năm 2013 theo quy định.
Ảnh minh hoạ

Kịch bản về Ngân sách và kế hoạch phát triển .....

 19:37 27/06/2013

Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
Họi về chi chuyển nguồn khi khóa sổ ngân sách

Họi về chi chuyển nguồn khi khóa sổ ngân sách

 09:27 03/01/2013

Bạn Nguyễn Thị Hạnh - Hậu Giang họi: Thông tư 108/200/TT-BTC hướng dẫn khóa sổ ngân sách, trong đó có quy định nội dung chi chuyển nguồn ngân sách như sau:
Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

 15:23 01/08/2012

Quyết định số 82/Qđ-STC của Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông ngày 27/07/2012 V/v Ban hành Quy chế phân công trách nhiệm các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)
Hạch toán nghiệp vụ ghi thu, ghi chi ghi thu, ghi chi tiền đền bù đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của một số doanh nghiệp trên địa bàn vào ngân sách nhà nước

Hạch toán nghiệp vụ ghi thu, ghi chi ghi thu, ghi chi tiền đền bù đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của một số doanh nghiệp trên địa bàn vào ngân sách nhà nước

 10:24 01/07/2012

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 13849/BTC-TCT ngày 15/10/2007, trong năm 2011,phòng Tài chính kế hoạch huyện chúng tôi có thực hiện nghiệp vụ ghi thu, ghi chi ghi thu, ghi chi tiền đền bù đất, hỗ trợ đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của một số doanh nghiệp trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Khi thực hiện nhập quyết toán số tiền ghi thu, ghi chi nêu trên vào phần mềm quản lý ngân sách 8.0 của Bộ Tài chính thì gặp phải vướng mắc: để nhập đòi họi các đơn vị được ghi thu, ghi chi phải có mã số quan hệ với ngân sách, nhưng đây lại là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do vậy họ không có mã số quan hệ với ngân sách. Vậy đề nghị hướng dẫn chúng tôi thực hiện việc nhập quyết toán số tiền ghi thu, ghi chi nêu trên vào phần mềm quản lý ngân sách 8.0
Ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của Ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmi

Ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của Ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmi

 09:11 30/05/2012

Quyết định số 1111/Qđ-BTC ngày 04/05/2012 của Bộ Tài chính V/v Ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của Ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis)
Cần siết chặt đầu tư công như thế nào để phát triển ổn định nền kinh tế

Cần siết chặt đầu tư công như thế nào để phát triển ổn định nền kinh tế

 00:51 11/05/2012

Một đất nước muốn phát triển thì Nhà nước cần phải tập trung ngân sách để đầu tư công là điều tất nhiên, tuy nhiên cần phải đầu tư cái gì, lĩnh vực nào là cần thiết để tạo điều kiện động lực cho nền kinh tế phát triển, cần thận trọng để quyết định đầu tư nhất là việc sử dụng nguồn vốn vay của nước ngoài như ODA, WB vv…làm thế nào mang lại hiệu quả cao nhất, tăng được nguồn thu cho ngân sách để có nguồn để hoàn trả vốn vay với nước ngoài như đã cam kết.
Quy định xử lý ngân sách liên quan đến chuyển nguồn

Quy định xử lý ngân sách liên quan đến chuyển nguồn

 18:21 03/03/2012

Hiện nay về quy định xử lý ngân sách liên quan đến chuyển nguồn đã có TT 108/2008/TT-BTC. Về cơ bản các nội dung hướng dẫn rất chi tiết, rõ ràng. Tuy nhiên có vấn đề khi thực hiện tôi chưa hiểu hết như sau: Ví dụ: () Ngân sách các cấp trong năm bố trí dự phòng ngân sách 1tọ·, trong năm đã sử dụng hết 200triệu đồng, số còn lại 800 triệu đồng có chuyển nguồn hay không; (2) trong năm ngân sách các cấp tăng thu 20 tọ· (tăng thu đối với các khoản thu 100% và thu phân chia theo phân cấp, không kể các khoản thu để lại quản lý chi qua ngân sách, thu chuyển nguồn, thu chuyển giao....). Theo quy định ngân sách cấp đó sẽ chuyển 50% tăng thu so với dự toán để tạo nguồn cải cách tiền lương (10tọ·), số còn lại 10 tọ· tăng thu ngân sách đã chi cho các nhiệm vụ trong năm là 5 tọ·, số tăng thu còn lại là 5 tọ· có chuyển nguồn hay không hay để tại kết dư ngân sách.
Phương pháp tiếp cận & triển khai dự án TABMIS

Phương pháp tiếp cận & triển khai dự án TABMIS

 14:30 21/09/2011

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Treasury and Budget Management Information System) gọi tắt là TABMIS là cấu phần lớn nhất của Dự án Cải cách quản lý Tài chính công của Bộ Tài chính.Nằm trong định hướng cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách tài chính nói riêng, TABMIS có mục tiêu là đổi mới căn bản hệ thống thông tin quản lý tài chính thông suốt từ trung ương đến địa phương; đảm bảo cung cấp báo cáo ngân sách kịp thời, trung thực, chính xác, trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm giải trình ngân sách; đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính Nhà nước.
Cải cách quản lý ngân sách: Cần làm ngay khi tái cấu trúc nền kinh tế

Cải cách quản lý ngân sách: Cần làm ngay khi tái cấu trúc nền kinh tế

 14:16 21/09/2011

Trong thời gian qua, dù công tác quản lý ngân sách nhà nước đã có nhiều cải cách quan trọng, nhưng việc thu, chi ngân sách còn một số hạn chế. Khi thế giới đang lâm vào khủng hoảng nợ công thì yêu cầu cải cách quản lý ngân sách được đặt ra cấp thiết hơn.

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây