Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toá

Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toá

 11:31 13/07/2017

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ : Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
80% học viên học nghề ra trường có việc làm ngay

80% học viên học nghề ra trường có việc làm ngay

 09:07 04/01/2016

Theo thông tin từ Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết năm 2015, cả nước đã tuyển được gần 1,97 triệu học viên học nghề, đạt 92,1% so với kế hoạch; trong đó trình độ cao đẳng nghề (CĐN), trung cấp nghề (TCN) là hơn 210.000 người, đạt 84% so với kế hoạch; trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng khoảng 1,77 triệu người, đạt 93,1% so với kế hoạch.
Giấy mời giao ban tài chính 06 tháng đầu năm 2014

Giấy mời giao ban tài chính 06 tháng đầu năm 2014

 10:32 22/07/2014

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút tổ chức hội nghị giao ban tài chính, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính 06 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và triển khai một số nhiệm vụ, chuyên môn của ngành.
Kế hoạch kiểm tra Công tác quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện năm 2014

Kế hoạch kiểm tra Công tác quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện năm 2014

 13:16 28/05/2014

Kế hoạch số 01/TCKH-KT ngày 26/05/2014 của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Cư Jut V/v Kế hoạch kiểm tra Công tác quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện năm 2014
Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

Ðẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013

 08:59 14/05/2013

Để đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án, phấn đấu thực hiện giải ngân nhanh và giải ngân hết kế hoạch trong năm 2013, đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014, ngày 8/5, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013.
THAY đọ”I TƯ DUY LẬP KẾ HOẠCH

THAY đọ”I TƯ DUY LẬP KẾ HOẠCH

 14:10 14/11/2012

Trong khi một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 không đạt kế hoạch, còn Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua cũng đứng trước câu họi sẽ thực hiện như thế nào, thì một lần nữa, đòi họi về việc phải đổi mới công tác lập kế hoạch lại được đặt ra.
Tăng cưọng các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Tăng cưọng các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

 10:12 06/07/2012

Sáng 4.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18.6.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.
Tránh đầu tư công dàn trải

Tránh đầu tư công dàn trải

 20:20 05/07/2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 4-7 đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015.
Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư sang năm 2013

Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư sang năm 2013

 14:18 27/04/2012

Bộ Tài chính cho biết, nhằm thực hiện tốt kế hoạch đầu tư phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN), đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012.
Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn kế hoạch 2012 sang năm 2013

Không kéo dài thời hạn thanh toán vốn kế hoạch 2012 sang năm 2013

 09:43 27/04/2012

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch đầu tư phát triển, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2012.
Quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư cơ quan quản lý dự án

Quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư cơ quan quản lý dự án

 16:53 20/04/2012

Họi: Tôi làm trong một Ban quản lý Dự án, quản lý các Dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước. Trong quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư cơ quan tôi có gặp vấn đề như sau: đối với một số gói thầu dịch vụ tư vấn lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu có giá trị nhọ hơn 500 triệu đồng thuộc một số hạng mục của dự án (tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán; tư vấn thẩm tra). Sau khi có hồ sơ dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư trình Tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu thầu, trong đó có các gói thầu tư vấn trên (nội dung gói thầu theo qui định luật đấu thầu: tên gói thầu, giá gói thầu, phương thức đấu thầu, hình thức lựa chọn Nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng). Sau khi kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn Nhà thầu các gói thầu tư vấn trên (theo hình thức chỉ định thầu), trong đó giá gói thầu lấy theo giá trị trong kế hoạch đấu thầu được Tỉnh phê duyệt (giá trị chính thức sẽ được lấy sau khi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Trong qua trình tạm ứng, thanh toán vốn cho Nhà thầu thì được cơ quan Kho bạc Nhà nước hướng dẫn (vì cho rằng thiếu thủ tục) như sau: Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, trước khi lập thủ tục chỉ định thầu, Chủ đầu tư phải tổ chức lập và phê duyệt dự toán giá trị các gói thầu tư vấn nói trên (có thể phê duyệt đồng thời trong quyết định chỉ định thầu). Cho tôi họi việc hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước như thế là đúng chưa? nếu đúng thì giá trị xây lắp và thiết bị để nội suy ra giá trị tư vấn có phải là lấy giá trị từ hồ sơ Dự án được duyệt không (vì dự toán các hạng mục chưa được phê duyệt)? Nếu lấy giá trị từ hồ sơ Dự án thì giá trị tư vấn lúc này đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu được Tỉnh phê duyệt.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc

Hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác thi đua năm 2010 Bộ Kế hoạch & đầu tư

 15:26 19/12/2011

Sáng ngày 08/04/2011, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và đầu tư đã diễn ra Hội nghị cán bộ công chức và tổng kết công tác thi đua năm 2010. Tập thể phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút vinh dự được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc tặng Bằng Khen của Bộ trưởng V/v đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2009-2010
Hội thảo đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Hội thảo đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương

 19:49 17/11/2011

Ngày 9-11, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức Hội thảo về đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nhằm đánh giá thực trạng việc lập kế hoạch ở cấp tỉnh, huyện, xã và xây dựng phương hướng, giải pháp phát triển hàng năm. Hội thảo có sự tham dự của gần 50 đại biểu là các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng kế hoạch, lãnh đạo sở, ngành và địa phương.

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây