Hỏi về kiểm soát chi tại KBNN

Hỏi về kiểm soát chi tại KBNN

 14:36 30/06/2014

Câu hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.Căn cứ TT số:153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 thì:Kho bạc Nhà nước không kiểm soát việc sử dụng quỹ của đơn vị.Đơn vị tôi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định,hiện nay đơn vị đang làm thủ tục mua sắm tài sản từ nguồn này, nhưng kho bạc nhà nước tỉnh yêu cầu kiểm soát chi.Kính đề nghị Quý Bộ giải đáp cho tôi kho bạc Nhà nước Tỉnh làm như vậy có đúng không?Xin cảm ơn!
Hỏi đáp về nghiệp vụ cam kết chi tại kho bạc

Hỏi đáp về nghiệp vụ cam kết chi tại kho bạc

 13:46 12/06/2014

Câu hỏi: 02. Kính gửi: Kho bạc nhà nước Trung ương Tôi là một cán bộ kế toán của một đơn vị hành chính sự nghiệp. Tôi xin có ý kiến việc nghiệp vụ Cam kết chi mà từ tháng 6/2013, Kho bạc nhà nước đã yêu cầu tất các cả đơn vị giao dịch rút dự toán kinh phí từ 100 triệu (đối với chi sự nghiệp); 500 triệu đối với chi đầu tư như sau: 1. Về mặt cải cách hành chính: Tôi thấy không cải cách gì cả mà chỉ thêm thủ tục 2. Về mặt nghiệp vụ: Tôi thấy nghiệp vụ này là thừa không cần thiết vi: Nếu gọi là để danh dự toán trước cho khoản chi thì việc giao dự toán có cần thiết hay không? Tại sao đã giao dự toán cho đơn vị rồi đơn vị lại phải dành dự toán??? 3. Về thời gian gian giao dịch: Ngày trước khi có nghiệp vụ Cam kết chi này thời gian khi đơn vị chúng tôi gửi 1 UNC chuyển tiền cho KB đến khi KB duyệt thanh tối đa chi 3 ngày. Nay từ khi đơn vị chúng tôi gửi cam kết chi và UNC chuyển tiền đến khi chuyển được tiền phải mất đến 15 ngày, thâm chí có lúc đến 20 ngày vẫn chưa nhận được thông tin duyệt Cam kết chi? Nay với trách nhiệm của một người công dân, một người công chức vì sự nghiệp phát triển đất nước tôi đề nghị Kho bạc Nhà nước Việt Nam xem xét và bỏ nghiệp vụ Cam kết chi này đi. Và rà soát tất các các nội dung của phần mềm kết toán kho bạc TABMIS còn chỗ nào chưa ôn thì thay đổi, chỉnh sửa lại. Lưu Văn Tơn
Xử lý chuyển thừa BHXH như thế nào?

Xử lý chuyển thừa BHXH như thế nào?

 09:56 29/08/2013

Bạn Nguyễn Thị Liễu hỏi: Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán năm và đối chiếu với cơ quan BHXH, phát hiện đơn vị dự toán đã chuyển thừa số tiền BH cho cơ quan BH. Vậy cơ quan Tài chính có quyền xuất toán khoản chi này? ai là người ra quyết định cơ quan Bảo hiểm nộp trả số tiền thừa đó vào NSNN? trình tự thẩm quyền thế nào xin đề nghị được giải đáp?
Ảnh minh họa

Chư Jút quan tâm xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ

 18:07 27/03/2013

Thực hiện pháp lệnh về dân quân, tự vệ (DQVT), với sự tham mưu có chất lượng của Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Jút; đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nên đến nay trên địa bàn huyện Chư Jút có 12 đơn vị DQTV, trong đó, có 8 đơn vị dân quân, 4 đơn vị tự vệ của các cơ quan, doanh nghiệp với số lượng, chất lượng đảm bảo theo quy định chung.
Làm thất thoát tài sản công có thể bị phạt tù

Làm thất thoát tài sản công có thể bị phạt tù

 12:07 02/01/2013

Họi: Tôi có 1 người bạn làm việc trong một đơn vị Nhà nước. Anh ấy làm thất thoát tài sản của đơn vị trị giá 70 triệu đồng, đã bị đơn vị xử lý kọ· luật và bạn tôi cũng đã bồi hoàn tiền. Vậy bạn tôi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Trần Thanh (quận Gò Vấp - TPHCM)
Giải đáp ý kiến doanh nghiệp

Giải đáp ý kiến doanh nghiệp

 10:50 14/12/2012

Họi: Trong thời gian qua, đơn vị có liên kết đào tạo nghề cho một số tổ chức (bên B). Nay hợp đồng đào tạo đã xong, để thanh lý hợp đồng, bên B yêu cầu đơn vị phải xuất hóa đơn. Cơ quan là đơn vị sự nghiệp công lập không hoạt động kinh doanh nên không có hóa đơn tự in. Vậy, để có hóa đơn cung cấp cho bên B, đơn vị phải liên hệ tại đâu để được cung cấp; đồng thời, phải khai và nộp những loại thuế gì? (trường Trung cấp nghề Ðắk Nông)
Họi về quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thưọng xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề

Họi về quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thưọng xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề

 16:29 01/08/2012

Kính đề nghị Bộ Tài chính giải thích rõ nội dung 'đơn vị quyết định mua sắm' tại khoản 1, khoản 2, điều 35 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 28/04/2012 quy định về hình thức Tự thực hiện gói thầu như sau: "1. Hình thức tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp đơn vị quyết định mua sắm là nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thuộc dự án do mình quản lý và sử dụng, đảm bảo mang lại hiệu quả cao hơn việc lựa chọn nhà thầu khác thực hiện gói thầu. 2. Việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự toán cho gói thầu phải được phê duyệt theo quy định. đơn vị giám sát việc thực hiện gói thầu phải độc lập với đơn vị quyết định mua sắm về tổ chức và tài chính". Tôi không hiểu rõ 'đơn vị quyết định mua sắm' là đơn vị phê duyệt quyết định đầu tư (cơ quan quản lý nhà nước) hay là các đơn vị được tổ chức, nhà nước giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án, hạng mục, công việc sử dụng ngân sách nhà nước.
Về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu (18/07/2012)

Về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu (18/07/2012)

 18:39 18/07/2012

Người đứng đầu trong một cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn gọi là thủ trưởng của các đơn vị đó, ví dụ: Bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Bộ trưởng và tương đương... Họ là những người có thẩm quyền cao nhất, trách nhiệm lớn nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Tập đoàn Nam Cưọng bị thu hồi khu đô thị bọ hoang

Tập đoàn Nam Cưọng bị thu hồi khu đô thị bọ hoang

 11:26 11/07/2012

Trong số 8 đơn vị bị điểm mặt chỉ tên sẽ bị thu hồi đất do vi phạm Luật đất đai có những "đại gia" tên tuổi trên thị trường như công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cưọng, Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam…
Họi về kinh phí từ khoản trích thu phạt hành chính

Họi về kinh phí từ khoản trích thu phạt hành chính

 18:49 17/05/2012

Tôi là kế toán đơn vị có được bổ sung kinh phí từ khoản trích thu phạt hành chính xin họi như sau: Theo quy định tại điểm b điều 1 của Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả có quy đinh:'Số tiền trích cho cơ quan, đơn vị chủ trì xử lý vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả không phản ánh vào ngân sách nhà nước.' như vậy, phần kinh phí được bổ sung từ khoản trích lại này cơ quan tôi có phải tổng hợp vào quyết toán hàng năm của đơn vị và làm thủ tục ghi thu, ghi chi qua cơ quan Tài chính và Kho bạc không?
Họi về điều chuyển nguồn kinh phí cải cách tiền lương (nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang) từ đơn vị thừa nguồn sang đơn vị thiếu nguồn được khôn

Họi về điều chuyển nguồn kinh phí cải cách tiền lương (nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang) từ đơn vị thừa nguồn sang đơn vị thiếu nguồn được khôn

 18:35 17/05/2012

Cơ quan tôi là cơ quan hành chính, đơn vị dự toán cấp 1, thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thưọng xuyên để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương được cơ quan tài chính giao, cơ quan tôi đã tính, phân bổ giao chỉ tiêu tiết kiệm cho các đơn vị dự toán trực thuộc. Hiện nay, về tổng thể, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (năm hiện hành và năm trước chuyển sang) được cơ quan tài chính thẩm tra hoàn toàn đáp ứng được tổng nhu cầu cải cách tiền lương của các đơn vị dự toán trực thuộc; tuy nhiên, xét từng đơn vị dự toán thì có đơn vị thừa nguồn kinh phí cải cách tiền lương so với nhu cầu, có đơn vị thiếu nguồn. Như vậy cơ quan tôi có thể điều chuyển nguồn kinh phí cải cách tiền lương (nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang) từ đơn vị thừa nguồn sang đơn vị thiếu nguồn được không; nếu được hay không được thì căn cứ theo quy định nào (chúng tôi đã tính phương án phân bổ lại chỉ tiêu tiết kiệm 10% cải cách tiền lương giữa các đơn vị dự toán trong năm ngân sách hiện hành nhưng cũng không cân đối được cho các đơn vị thiếu nguồn).

"Hiến kế" cho Bộ trưởng Đinh La Thăng

 16:51 05/12/2011

(VOV) - Các chủ đầu tư kiên quyết không để các đơn vị thi công đã từng thi công công trình chất lượng kém trúng thầu, cấm tuyệt đối các đơn vị trúng thầu lại không thi công mà bán lại cho đơn vị khác thi công...
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính: Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

 22:20 29/11/2011

Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh vừa ký ban hành Thông tư số 164/2011/TT-BTC quy định việc quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước, các xã, phưọng, thị trấn (sau đây gọi chung là đơn vị giao dịch) có hoạt động thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khoảng cách và những việc cần làm

Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế: Khoảng cách và những việc cần làm

 18:36 30/08/2011

Hệ thống chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế do Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFA) ban hành làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) ở các đơn vị trực thuộc khu vực công. Theo đó, BCTC của từng đơn vị trong lĩnh vực công và BCTC hợp nhất của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực công đều phải lập và trình bày theo một khuôn mẫu thống nhẩt cho phù hợp với hệ thống CMKT công quốc tế. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) , Luật Kế toán và các chính sách tài chính áp dụng cho đơn vị HCSN vẫn còn nhiều điểm khác biệt so với hệ thống CMKT công quốc tế.

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây