Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

http://taichinhcujut.daknong.gov.vn


Văn phòng phát triển kinh tế Ninh Thuận (EDO)

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ngày 8/3/2010 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 207/2010/QĐ-UB thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO), tên giao dịch bằng tiếng Anh: Economic Development Office, tên viết tắt: EDO.

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN (EDO)

 

Đây là mô hình mới được xây dựng trên cơ sở mô hình của Singapore và ý tưởng của Tư vấn Monitor. Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) là đơn vị sự nghiệp công, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Chức năng: Có 3 chức năng chính:

- Tham mưu công tác xúc tiến đầu tư các thành phần kinh tế (đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài), vận động các nguồn vốn tài trợ phát triển (ODA, NGO);

- Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư từ khâu đầu đến khâu cuối để triển khai dự án, theo mô hình “Một cửa liên thông”;

- Hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà tài trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

 2. Mối quan hệ EDO với các cơ quan chức năng:

 3. Các nhiệm vụ chính:

3.1. Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư, vận động tài trợ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO);

3.2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động tài trợ, nhằm giới thiệu, xúc tiến các dự án đầu tư, dự án vận động tài trợ của tỉnh với các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, các nhà tài trợ, qua đó thu hút vốn đầu vào tỉnh.

3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về tiềm năng cơ hội đầu tư, quy hoạch, đất đai, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, vận động tài trợ của tỉnh... để cung cấp, giới thiệu cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ;

3.4. Tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án các thành phần kinh tế;

3.5. Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ theo quy trình “Một cửa liên thông” xử ký, hoặc chuyển các cơ quan chức năng liên quan giải quyết theo thẩm quyển và trả kết quả cho nhà đầu tư.

3.6. Làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ các nhà tài trợ trong quá trình tìm hiểu thông tin, triển khai chương trình, dự án tài trợ tại tỉnh.

3.7. Tham mưu công tác tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ODA, theo dõi tình hình thực hiện, giải ngân các dự án ODA trên địa bàn tỉnh.

3.8. Hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ và thẩm định các dự án NGO trên địa bàn tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3.9. Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà tài trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, tài trợ tại tỉnh;

3.10. Đề xuất cải cách quy trình, thủ tục theo cơ chế “Một cửa liên thông” tại EDO theo hướng đơn giản, đồng bộ;

3.11. Tham mưu cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, cơ chế thu hút quản lý các chương trình, dự án ODA và NGO trên phạm vi toàn tỉnh.

3.12. Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng có liên quan thực hiện nhiệm vụ của EDO; Hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

4. Mô hình tổ chức:

5. Các thủ tục tiếp nhận xử lý theo Quy trình “Một cửa liên thông” tại EDO:

5.1. Các thủ tục do EDO thực hiện hoặc tham mưu xử lý và trả kết quả ngay tại EDO:

- Trích lục sơ đồ vị trí khu đất (trả kết quả trong ngày);

- Giới thiệu địa điểm đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, thiết kế đô thị được duyệt (trả kết quả trong ngày);

- Kê khai thuế (trả kết quả trong ngày);

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, khắc dấu (3 ngày làm việc)

- Chấp thuận chủ trương về địa điểm (không quá 15 ngày làm việc)

- Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp đăng ký : Không quá 12 ngày làm việc ; đối với trường hợp thẩm tra :15 ngày làm việc)

5.2. Các Thủ tục do EDO làm đầu mối tiếp nhận chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý trả kết quả tại EDO :

- Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (Không quá 15 ngày làm việc) ;

- Có ý kiến thiết kế cơ sở (không quá 13 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 8 ngày làm việc đối với dự án nhóm C) ;

- Cấp phép xây dựng (không quá 7 ngày làm việc) ;

- Giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không quá 25 ngày làm việc);

- Thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ;

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (không quá 25 ngày), đăng ký bảo vệ môi trường (không quá 5 ngày);

- Thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy (không quá 5 ngày làm việc);

- Cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (không quá 25 ngày làm việc).

- Thành lập các cơ sở đào tạo, dạy nghề, y tế tư nhân… thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (không quá 20 ngày làm việc).

- Cấp Giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài (Không quá 5 ngày làm việc)

6. Quy trình phối hợp xử lý hồ sơ một cử liên thông tại EDO:

Nhà đầu tư khi đến tỉnh chỉ cần tiếp xúc với một đầu mối là Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) để hoàn tất các thủ tục liên quan thành lập doanh nghiệp.

EDO có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tham mưu xử lý hoặc quan hệ với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền và trả kết quả cho nhà đầu tư theo thời gian quy định.

Các thủ tục đầu tư, cũng như các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án đầu tư, tài trợ, sẽ được xử lý kịp thời thông qua cơ chế họp giao ban định kỳ hàng tuấn của Ban chỉ đạo EDO, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 7. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ: Đường 16-4, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 068-3825880. E-mail: edo@ninhthuan.gov.vn.

Giám đốc: Trương Xuân Vỹ, xuanvy@ninhthuan.gov.vn.

Nguồn tin: ninhthuantourist

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây