Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

http://taichinhcujut.daknong.gov.vn


Triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện

Ngày 16/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai; Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 10.

Để đảm bảo có kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện như sau:

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đã được phê duyệt và danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo đúng trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh; các trường hợp phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2016 không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

T.B

Nguồn tin: Báo Đăk Nông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây