Bệnh viện gồm 10 khu nhà, gồm 8 phòng chức năng, 9 khoa cận lâm sàng, 20 khoa lâm sàng. Trang thiết bị của Bệnh viện Bà Rịa cũng được đầu tư tương xứng, trong đó có nhiều loại máy hiện đại.

Bệnh viện dành trọn  khu nhà G có tổng diện tích trên 2.250m2  cao 2 tầng để làm khu nhà nghỉ miễn phí cho các thân nhân.

Bác sĩ Trương Văn Kính, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đội ngũ nhân viên bổ sung được đào tạo chính quy, bài bản tại các trường đại học y-dược công lập sẽ là nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của bệnh viện mới. Bên cạnh đó, đề án thuê chuyên gia y tế chuyển giao kỹ thuật sẽ hỗ trợ đắc lực cho bệnh viện để nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ.

Một số hình ảnh về bệnh viện Đa khoa Bà Rịa: