Quán triệt, triển khai Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

Quán triệt, triển khai Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

 •   06/09/2016 05:15:46 AM
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, triển khai Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định tuổi của đảng viên

Thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định tuổi của đảng viên

 •   18/08/2016 05:31:06 AM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/8, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Thông báo kết luận của Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định tuổi của đảng viên.
Tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nền tảng lý luận cơ bản của cán bộ kiểm tra các cấp

Tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nền tảng lý luận cơ bản của cán bộ kiểm tra các cấp

 •   18/08/2016 05:17:33 AM
 •   Đã xem: 684
 •   Phản hồi: 0
Trong thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Đảng.
Toàn tỉnh kết nạp được 867 đảng viên

Toàn tỉnh kết nạp được 867 đảng viên

 •   18/08/2016 05:16:58 AM
 •   Đã xem: 554
 •   Phản hồi: 0
Tính đến ngày 30/7, toàn tỉnh đã kết nạp được 867 đảng viên, đạt 79,54%, trong đó: Nữ 349 đồng chí, dân tộc thiểu số 133 đồng chí, tôn giáo 22 đồng chí, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 644 đồng chí, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 22.713 đảng viên.
Đề cao tinh thần trọng danh dự của cán bộ, đảng viên

Đề cao tinh thần trọng danh dự của cán bộ, đảng viên

 •   26/07/2016 03:47:05 AM
 •   Đã xem: 851
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại Quốc hội, ông Trần Đại Quang đã họp báo và trả lời báo giới về những nhiệm vụ mới, trong đó có chống tham nhũng, lãng phí.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: Gia Nghĩa tiếp tục phát huy, lan tỏa mô hình, việc làm thiết thực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: Gia Nghĩa tiếp tục phát huy, lan tỏa mô hình, việc làm thiết thực

 •   26/07/2016 03:24:28 AM
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đã dựa vào thực tiễn của địa phương xây dựng những mô hình, cách làm hay thiết thực.
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt: Cần thống nhất nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt: Cần thống nhất nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động

 •   26/06/2016 09:58:56 PM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 21-22/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Tính hấp dẫn của báo đảng địa phương

Tính hấp dẫn của báo đảng địa phương

 •   19/06/2016 10:29:51 PM
 •   Đã xem: 841
 •   Phản hồi: 0
Sự cạnh tranh giữa các phương tiện thông tin đại chúng trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay diễn ra rất sôi động, vừa là thuận lợi vừa là thách thức.
Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh

Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh

 •   13/06/2016 09:57:10 PM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nói chung và đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên là người dân tộc Mông nói riêng.
Đưa việc học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đưa việc học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 •   07/06/2016 11:14:20 PM
 •   Đã xem: 629
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

 •   07/06/2016 11:13:57 PM
 •   Đã xem: 1149
 •   Phản hồi: 0
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Chỉ thị số 16/CT-TTg về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, ban hành ngày 16/5/2016.
Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 •   21/04/2016 10:08:32 AM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Sáng 19.4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
Ngày 27.1.2016 bầu Tổng bí thư, Bộ Chính trị

Ngày 27.1.2016 bầu Tổng bí thư, Bộ Chính trị

 •   22/01/2016 02:22:48 AM
 •   Đã xem: 1080
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27.1, Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
T.Ư không cản trở việc ứng cử tại đại hội

T.Ư không cản trở việc ứng cử tại đại hội

 •   18/01/2016 02:46:57 AM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0
Đại hội (ĐH) Đảng 12 sẽ quyết định cuối cùng về nhân sự khóa mới và Quyết định 244 của T.Ư không cản trở các nhân sự mới được quyền ứng cử tại ĐH.
Ảnh minh họa

Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

 •   11/01/2016 07:02:21 AM
 •   Đã xem: 895
 •   Phản hồi: 0
Sáng 8/1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.
Bộ Chính trị chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bộ Chính trị chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

 •   08/01/2016 02:02:41 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Ảnh minh họa

Công an tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

 •   27/12/2015 09:21:32 PM
 •   Đã xem: 715
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 22/12, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng. Đến dự có đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Ảnh minh họa

Trung ương đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

 •   14/12/2015 08:36:38 AM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 14-12, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, bàn nội dung văn kiện; nhân sự Ban Chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… trình Đại hội XII.
Ảnh minh họa

Khai mạc Hội nghị thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11

 •   06/10/2015 12:50:16 AM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Các tin khác

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây