Thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Thứ bảy - 04/02/2012 12:44 Đã xem: 1117
Ngày 10/01/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/Qđ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP, ngày 24/08/2011 của Chính phủ, về tăng cưọng thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông với các nội dung sau:

        A. Mục đích, yêu cầu
        1. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
        2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả, tác hại của tai nạn giao thông, đặc biệt là nguy cơ gây tai nạn giao thông do lái xe uống rượu, bia; đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề "văn hóa giao thông", xây dựng thói quen ứng xử văn hóa, đúng pháp luật, xóa bọ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, tính gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
        3. Tăng cưọng kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông và làm gia tăng tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia.
        4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tập trung cao độ trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP, xác định những giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phù hợp với điều kiện, tình hình. Từ đó, triển khai thành nhiệm vụ cụ thể gắn liền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thưọng xuyên, lâu dài và đưa mục tiêu giảm thiểu tia nạn giao thông thành quyết tâm chính trị của toàn đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị trên địa bào tỉnh. Phấn đấu mỗi năm giảm 5% đến 10% số vụ tai nạn giao thông so với năm trước.
        5. Người đứng đầu các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục và chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp khi các thành viên do mình quản lý vi phạm pháp luật về TTATGT hoặc gây ra tai nạn giao thông.
        Những nội dung trọng tâm
        I. Tăng cưọng bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
        1. Tăng cưọng phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia
        a) Ban An toàn giao thông tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đăk Nông, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã tăng cưọng tuyên truyền về tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khọe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uống rượu, bia.
        - đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào hoạt động tuyên truyền của tổ chức đoàn thể các cấp; đồng loạt mở chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ trong Tháng An toàn giao thông hàng năm và duy trì thưọng xuyên tuyên truyền về chủ đề này. Tích cực hưởng ứng hoạt động "Phòng chống người lái xe uống rượu, bia" trong chương trình "Thập kọ· hành động vì An toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020" của Liên Hợp Quốc.
        b) Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân viên, người lao động gương mẫu không uống rượu, bia khi lái xe; đồng thời đưa vào quy định của cơ quan, đơn vị về không uống rượu, bia trong giọ làm việc, giọ nghỉ trưa; xử lý kọ· luật nghiêm người vi phạm, không phân biệt là cán bộ, nhân viên, người lao động.
        c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về việc quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện quảng cáo; yêu cầu quảng cáo rượu, bia phải kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khọe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
        d) Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và quy định kỹ thuật về đo lưọng liên quan đến thiết bị đo, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở theo quy định. Thực hiện trong quý I năm 2012.
        đ) Công an tỉnh: Huy động lực lượng, tăng cưọng trang thiết bị kiểm tra nồng độ cồn; tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra "xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn". Khi xử lý vi phạm, đồng gửi thông báo về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú của người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để phối hợp xử lý nhằm hạn chế tái phạm.
        e) Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
        g) Sở Công thương: Kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia phải có khuyến cáo trên bao bì của sản phẩm về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia; kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong bến xe, trạm dừng nghỉ không bán rượu, bia cho người lái xe theo quy định.
        2. Duy trì và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đội mũ bảo hiểm; ngăn chặn học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy
        a) Các cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy (đặc biệt là đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa); tuyên truyền, giáo dục, vận động người lớn tự giác đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, cái quai đúng quy cách; giáo dục thanh, thiễu niên chưa đủ tuổi không điều khiển mô tô, xe gắn máy.
        b) Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã, tổ tự quản tăng cưọng phối hợp với cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.
        c) Sở Công Thương: Phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng các biện pháp cấp bách ngăn chặn việc buôn bán các loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm và mũ bảo hiểm không đảm bảo quy chuẩn, chât lượng; phối hộp với chính quyền địa phương tăng cưọng kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm.
        3. đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học
        a) Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo bố trí báo cáo viên để tập huấn bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ tổ chức các đợt tuyên truyền luật giao thông trong các trường học; phối hợp kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông trong các trường học.
        b) Sở Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình giáo dục an toàn giao thông trong các trường học; tăng cưọng các hoạt động giáo dục ngoại khóa về tuyên truyền phổ biến các quy định bảo đảm an toàn giao thông, các tiêu chí văn hóa giao thông. Chỉ đạo tăng cưọng trách nhiệm của các Hiệu trưởng về kiểm soát, kọ· luật những học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm luật giao thông. Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh tự giác chấp hành các quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe; không đi xe dàn hàng 2 hàng 3 ngoài đường…
        4. Tăng cưọng công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu tai nạn giao thông
        a) Sở Y tế: Khẩn trương xây dựng phương án cấp cứu tai nạn giao thông trên các tuyến đường, triển khai hệ thống cấp cứu 115 đạt tiêu chuẩn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về cấp cứu, nâng cao năng lực đáp ứng cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế các cấp; bồi dưỡng kỹ năng cấp cứu ban đầu về chấn thương do tai nạn giao thông cho Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và tình nguyện viên.
        - Chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã nghiên cứu, xây dựng đề án tăng cưọng năng lực cấp cứu tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ trong tỉnh. Thực hiện trong quý II năm 2012.
        b) Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp Ban An toàn giao thông, Công an tỉnh nghiên cứu thành lập trung tâm cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ và hệ thống đường tỉnh.
        5. đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa giao thông
        a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan tuyên truyền các tiêu chí về "Văn hóa giao thông".
        b) ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Chỉ đạo đưa văn hóa giao thông vào nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đọi sống văn hóa ở khu dân cư" để tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện.
        c) Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống "Văn hóa giao thông", tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn thân thiện.
        d) đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đăk Nông, đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã: Nâng cao thời lượng, diện tích các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.
        6. Tăng cưọng quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô
        a) Sở Giao thông Vận tải: Tăng cưọng các biện pháp quản lý xe khách ngay tại bến xe, kiên quyết không cho xuất bến đối với ô tô không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, người điều khiển phương tiện (đặc biệt là đối với ô tô mà người lái xe sử dụng rượu, bia); chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cưọng hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho ô tô theo đúng quy định.
        b) Công an tỉnh: Chủ động triển khai chuyên đề "xử lý ô tô chở khách, xe tải, mô tô vi phạm trật tự giao thông" đồng thời chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tăng cưọng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lái ô tô chở khách, ô tô tải vi phạm quy định về tốc độ; chở quá tải, quá số người quy định; đi không đúng làn đường; đón trả khách không đúng quy định, lái ô tô sử dụng rượu, bia…
        7. Tăng cưọng công tác tổ chức giao thông, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông
        a) Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn phối hợp các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ; khảo sát và triển khai lắp đặt dải phân cách để tách dòng mô tô 2 bánh, xe thô sơ trên các tuyến đường đủ điều kiện và có mật độ phương tiện giao thông lớn; khi lập dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các tuyến đường bộ, tuyến tránh đô thị phải thiết kế phân làn dành riêng cho ô tô, xe gắn máy.
        b) Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng (quản lý đường bộ, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông) tăng cưọng phối hợp trong việc tổ chức giao thông và điều khiển giao thông.
        c) Sở Giao thông Vận tải, ủy ban nhân dân các huyện thị xã: tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ thưọng xuyên rà soát để phát hiện và xử lý kịp thời các "điểm đen", các đơn vị tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, cương quyết không để phát sinh điểm đấu nối trái phép vào Quốc lộ, đường tỉnh.
        8. Tăng cưọng công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
        a) Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tăng cưọng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh việc phát hiện xử lý bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; triển khai các dự án thuộc đề án "Tăng cưọng và hiện đại hóa công công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông" theo Quyết định số 617/Qđ-TTg ngày 15/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
        - Chủ trì xây dựng, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
        b) Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án "Tăng cưọng biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải" theo Quyết định số 321/Qđ-TTg ngày 05/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cưọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
        9. Tăng cưọng quản lý về đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm ô tô
        a) Sở Giao thông Vận tải: đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, tăng cưọng giám sát các kỳ sát hạch lái xe.
        - Thực hiện việc đổi mới giấy phép lái xe theo quy định; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe để phục vụ công tác quản lý, tra cứu theo dõi vi phạm của người lái xe và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng.
        - Chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm thực hiện nghiêm quy trình đăng kiểm, kiên quyết không cấp phép lưu hành đối với phương tiện không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thông báo loại bọ phương tiện vận tải hết niên hạn sử dụng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.
        b) Sở Y tế: Chủ trì triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định về tiêu chuẩn sức khọe của người lái xe; tăng cưọng giám sát các cơ sở y tế trong việc khám sức khọe cho người lái xe.
        II. đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuọ· nội địa
        1. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý bến đò ngang, phương tiện chở khách không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vi phạm các quy định về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có bằng, chứng chỉ không phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh vận động người đi đò tự giác mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh; xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
        2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã: Chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn đường thủy trên địa bàn quản lý; nếu để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy từ các bến đò tự phát hoặc phương tiện không đủ điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ áo, phao cứu sinh sẽ xem xét xử lý theo quy định.
        3. Sở Giao thông Vận tải: Triển khai hướng dẫn thực hiện quy định về việc mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh, cứu đắm đối với người đi đò. Triển khai phối hợp với các Tỉnh bạn có đủ điều kiện, giúp đỡ đào tạo cấp bằng, chứng chỉ thuyền viên, người lái phương tiện thủy và tổ chức đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.
        4. Sở Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo trường học (có học sinh đi học bằng đò hoặc phải lội qua sông, suối) có kế hoạch vận động phụ huynh học sinh, các tổ chức, cá nhân tài trợ để trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh đi học; có quy định đối với học sinh thưọng xuyên đi học bằng đò phải mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh khi đi đò. Triển khai từ năm 2012.
        III. Tăng cưọng hiệu lực quản lý nhà nước
        1. Các Sở, Ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tăng cưọng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông; phân công cụ thể và quy định trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Từng sở, ngành, huyện, xã xây dựng kế hoạch, có chỉ tiêu và biện pháp cụ thể thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phù hợp với từng thời kỳ, tình hình, đặc điểm của từng địa phương; quy định việc xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong công tác, thi đua, khen thưởng, kọ· luật ở các cấp; đẩy mạnh công tác chống tiêu cực ở các lĩnh vực như đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện; thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
        2. ủy ban nhân dân các huyện, xã chỉ đạo kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp mình phù hợp với đặc điểm tình hình ở cơ sở. Chủ tịch ủy ban nhân dân là Trưởng ban An toàn giao thông cùng cấp.
        C. Tổ chức thực hiện
        1. Các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát lại các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua; xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ và triển khai thực hiện kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông" năm 2012 và kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông hàng năm; co chỉ tiêu, biên pháp và nội dung công việc cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của sọ, ngành, địa phương.
        Các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành, cấp mình. định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, báo cáo về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo dõi, chỉ đạo.
        2. đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành viên tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông.
        3. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo nội dung kế hoạch này; định kỳ hàng quý thực hiện giao ban các thành viên và các địa phương để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả để UBND tỉnh, ủy ban An toàn giao thông Quốc gia biết, chỉ đạo.
        Văn bản:QD38_2012.docQD38_2012.doc
     BT.Dđ

Nguồn tin: daknong.gov.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây