Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên thường trực HАND huyện CưJút nhiệm kỳ 2011-2016 theo NQ11/NQ-HАND

Thứ tư - 09/11/2011 08:59 Đã xem: 3135
    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH ĐĂK NÔNG                                    Аộc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 11/NQ-HđND                                     
                                                                              Đăk Nông, ngày 30  tháng 06  năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên thường trực HАND
huyện Cư Jút khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016
 
   
  
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
 
            - Căn cứ khoản 6, Điều 53 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uọ· ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
            - Xét tờ trình số 38/TTr-TTHđND ngày 22/6/2011 của thường trực HАND huyện Cư Jút và Biên bản bầu cử các chức danh   Thưọng trực HАND huyện Cư Jút khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016,

QUYẾT NGHỊ
 
            Điều 1: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cư Jút khoá V, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với các ông có tên sau:
  1. Ông Trần Văn Nhất giữ chức vụ Chủ tịch HАND huyện;
  2. Ông Vũ Văn Bính giữ chức vụ Phó Chủ tịch HАND huyện;
  3. Ông Аỗ Minh Hưởng giữ chức vụ Ủy viên thường trực HАND huyện.
            Điều 2: Chánh Văn phòng đoàn АBQH và HАND tỉnh, Hội đồng nhân dân, Thưọng trực Hội đồng nhân dân huyện Cư Jút, các ông có tên tại Điều 1 và cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
            Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
                                               
Nơi nhận:                                                                     T/M THƯỜNG TRỰC HĐND
- Như trên 1, 2.                                                                                 CHỦ TỊCH
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HАND  tỉnh;                                                                 
- UBND tỉnh;                                      
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;                       
- Sở Nội vụ;                                                                  
- VP đoàn АQBH và HАND tỉnh;                                                đã ký: Điểu Kré              
- Lưu VT, Phòng Ctác HАND(s)
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây