NgaÌ€nh ngân haÌ€ng triển khai hỗ trơÌ£ điÌ£a phương xây dưÌ£ng nông thôn mới

Chủ nhật - 05/02/2012 19:30 Đã xem: 1525
NgaÌ€y 3-2-2012, Ngân haÌ€ng NhaÌ€ nước ViêÌ£t Nam (NHNN) đã ban haÌ€nh văn bản vêÌ€ viêÌ£c đăng ký vaÌ€ giới thiêÌ£u điÌ£a phương có nhu câÌ€u hỗ trơÌ£ xây dưÌ£ng nông thôn mới.

 

L� m đường giao thông nông thôn ở huyện Ea HÂ’leo, Dak Lak (Ảnh: L.N)
Làm đường giao thông nông thôn ở huyện Ea H'leo, Dak Lak (Ảnh: L.N

ThưÌ£c hiêÌ£n Quyết điÌ£nh số 1620/Qđ-TTg ngaÌ€y 20-9-2011 cú‰a Thú‰ tướng Chính phú‰ vêÌ€ kế hoaÌ£ch tổ chức thưÌ£c hiêÌ£n phong traÌ€o thi đua "Cả nước chung sức xây dưÌ£ng nông thôn mới", ngaÌ€y 6-1-2012, NHNN đã có công văn số 77/NHNN-TđKT yêu câÌ€u các đơn viÌ£ đăng ký hỗ trơÌ£ điÌ£a phương xây dưÌ£ng nông thôn mới.

để xây dưÌ£ng kế hoaÌ£ch haÌ€nh đôÌ£ng cú‰a ngaÌ€nh ngân haÌ€ng vêÌ€ tổ chức thưÌ£c hiêÌ£n phong traÌ€o thi đua naÌ€y phú€ hơÌ£p với yêu câÌ€u cú‰a Thú‰ tướng Chính phú‰ vaÌ€ tiÌ€nh hiÌ€nh thưÌ£c tiễn cú‰a điÌ£a phương, taÌ£i các văn bản vưÌ€a ban haÌ€nh, NHNN yêu câÌ€u các tổ chức tín dú£ng, bảo hiểm tiêÌ€n gửi ViêÌ£t Nam, TrươÌ€ng đaÌ£i hoÌ£c Ngân haÌ€ng TP. HôÌ€ Chí Minh khẩn trương lưÌ£a choÌ£n, đăng ký tên đơn viÌ£ cấp huyêÌ£n hoăÌ£c xã sẽ nhâÌ£n hỗ trơÌ£ xây dưÌ£ng nông thôn mới. Các đơn viÌ£ không biết tên điÌ£a phương câÌ€n hỗ trơÌ£ thiÌ€ đăng ký số lươÌ£ng đơn viÌ£ cấp huyêÌ£n hoăÌ£c cấp xã sẽ nhâÌ£n hỗ trơÌ£ xây dưÌ£ng nông thôn mới. Các đơn viÌ£ không đăng ký, NHNN sẽ chỉ điÌ£nh hỗ trơÌ£ điÌ£a phương trên cơ sở giới thiêÌ£u cú‰a điÌ£a phương vaÌ€ NHNN chi nhánh tỉnh, thaÌ€nh phố. NHNN chi nhánh các tỉnh, thaÌ€nh phố laÌ€m viêÌ£c với các đơn viÌ£ liên quan trên điÌ£a baÌ€n lưÌ£a choÌ£n, giới thiêÌ£u danh sách điÌ£a phương cấp huyêÌ£n, xã có nhu câÌ€u hỗ trơÌ£ xây dưÌ£ng nông thôn mới; đôÌ€ng thơÌ€i gơÌ£i ý các nôÌ£i dung câÌ€n hỗ trơÌ£. Trên cơ sở đêÌ€ nghiÌ£ cú‰a các chi nhánh, NHNN sẽ xem xét dưÌ£ kiến các đơn viÌ£ trong ngaÌ€nh hỗ trơÌ£ cho tưÌ€ng điÌ£a phương vaÌ€ sẽ  gửi xin ý kiến các đơn viÌ£ trong toaÌ€n ngaÌ€nh trước khi ban haÌ€nh kế hoaÌ£ch.

Nguồn tin: Báo Đăk Lăk

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây