Trong thông tin bạn nêu không có căn cứ để xác định chính xác thửa đất trên được giao theo NĐ 64/CP cho cá nhân bà nội của bạn hay giao cho hộ gia đình mà bà bạn đại diện chủ hộ (xác định theo sổ hộ khẩu), do đó, cần phân biệt hai trường hợp sau:

Thứ nhất, đất thuộc sở hữu riêng của bà nội bạn thì được xác định là di sản do bà nội bạn để lại. Do bà nội không để lại di chúc nên toàn bộ di sản được chia theo pháp luật, căn cứ vào quy định sau:

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”. Các đồng thừa kế phải tiến hành phân chia di sản thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 57 Luật Công chứng năm 2014.

Thứ hai, trường hợp thửa đất nêu trên được giao cho hộ gia đình, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình bao gồm bà nội + vợ chồng chú + 2 con của chú

Điều 735 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thừa kế quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cho hộ gia đình - Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để lại cho những người thừa kế theo quy định tại Phần thứ tư của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

Theo đó, phần của bà bạn trong khối tài sản chung của hộ gia đình được chia theo pháp luật tức là 1/5 di sản được chia theo pháp luật.

LS Phạm Thị Bích Hảo (Cty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)