Kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông - 2012

Thứ bảy - 04/02/2012 12:50 Đã xem: 6144
Ngày 24/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cưọng các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn bản chỉ đạo số 1702/TTg-KTN, ngày 24/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông - 2012" với các nội dung sau:

         I. Mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản

        1. Mục tiêu
        a. Thay đổi căn bản nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa trọng tâm.
        b. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông, phải coi việc giảm thiểu tai nạn giao thông là trách nhiệm của mình và của toàn xã hội; xây dựng và hình thành "Văn hóa giao thông" trong cộng đồng.
        c. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh; huy động c cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo đột phá trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
        2. Chỉ tiêu cơ bản
        a. Giảm tối thiểu 5% - 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương.
        b. 100% xã, phưọng, thị trấn đồng loạt ra quân và triển khai liên tục, có hiệu quả Năm An toàn giao thông - 2012.
        c. Không để xẩy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tình trạng đua xe trái phép.
        d. Kiểm tra, khảo sát và khắc phục, xử lý tối thiểu là 20% các vị trí "điểm đen" về an toàn giao thông trên các tuyến đường.
        II. Nhiệm vụ đột phá "Năm An toàn giao thông - 2012"
        Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, các Sở, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong "Năm An toàn giao thông - 2012" như sau:
        1. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
        Tăng cưọng và đổi mới công tác tuyên truyền tới tất cả mọi tầng lớp nhân dân về trật tự an toàn giao thông để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Xây dựng "Văn hóa giao thông", hướng tới một xã hội trật tự, kọ· cương, an toàn trong giao thông. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải, của chủ phương tiện, lái, phụ xe trong đảm bảo an toàn giao thông.
        - Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ: quy tắc giao thông; phòng, chống uống rượu, bia đối với lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy;
        - Trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa: các quy định về điều kiện phương tiện vận tải và người lái đò đảm bảo quy định trong hoạt động chở khách ngang sông; vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân.
        - Khẩu hiệu tuyên truyền:
        + Kiên quyết bảo vệ hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.
        + Tích cực hưởng ứng "Năm An toàn giao thông - 2012"; "Thiết lập trật tự kọ· cương giao thông"; "An toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người"; "Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe"; "Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường"; "Hãy nói không với rượu bia khi tham gia giao thông"; "đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy"; "Tích cực hưởng ứng thập kọ· hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2012".
        2. Tăng cưọng công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
        - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông: Vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, tránh vượt sai quy định, vượt đèn đọ, chở quá tải, quá số người quy định, dừng, đỗ sai quy định; không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe theo quy định. đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh; kết hợp xử lý vi phạm và thông báo đến khu dân cư, cơ quan, trường học của người vi phạm.
        - Chú trọng tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thiếu thiết bị cứu sinh, người điều khiển không có giấy phép theo quy định.
        3. Kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ đồng thời chống tái lấn chiếm.
        4. Nâng cao kết cấu hạ tầng giao thông; đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác; kiểm tra, khắc phục các vị trí gây mất an toàn giao thông.
        5. Tăng cưọng kiểm tra và xiết chặt quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
        6. Tăng cưọng công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải khách bằng ô tô, bằng đò ngang; thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, các phương tiện vận tải khách; kiểm tra quản lý chặt chẽ điều kiện phương tiện và người lái trước khi xe ra, vào bến; đặc biệt chú trọng kiểm tra thực hiện lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.
        7. đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân và tổ chức vi phạm. Ban hành tiêu chí về an toàn giao thông  để bình xét, phân loại thi đua khen thưởng đối với các địa phương, Sở, ban, ngành, đoàn thể.
        III. Tổ chức thực hiện
        1. ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai hành động "Năm An toàn giao thông - 2012", gửi về Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 15/01/2011;
        - Tổ chức rà soát các "điểm đen" an toàn giao thông, hệ thống cọc tiêu, biển báo hiệu trên hệ thống đường huyện, đường giao thông nông thôn, đồng thời có biện pháp khắc phục, xử lý.
        2. Công an tỉnh:
        - Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công an các huyện, thị xã huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tăng cưọng kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm; tổ chức mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và các lễ hội sau Tết, chiến dịch hè.
        - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cưọng kiểm tra, xử lý nghiêm các lái xe ô tô chở khách, ô tô tải vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, đi sai làn đường, đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm quy định về thời gian lái xe; giải tọa và bảo vệ hành lang an toàn giao thông.
        3. Sở Giao thông Vận tải:
        - Phối hợp đơn vị quản lý đường bộ hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo đường bộ trên các tuyến đường trong quý I năm 2012.
        - Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ không để các tổ chức, cá nhân tái lấn chiếm.
        - Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
        - Tăng cưọng quản lý hoạt động vận tải khách bằng ô tô, đò ngang; kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.
        - Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các hành vi gây mất an toàn giao thông, vi phạm quy định về hoạt động vận tải; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát trong tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhất là xe khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
        4. Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhà trường kết hợp đoàn, đội và gia đình giáo dục học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy; thực hiện biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy; quy định chế độ trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc xử lý kọ· luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. đồng thời tổ chức ký cam kết giữa nhà trường và phụ huynh, học sinh trong việc đảm bảo an toàn giao thông; đưa tiêu chí chấp hành an toàn giao thông vào đánh giá thi đua, hạnh kiểm cuối năm.
        5. Báo Đăk Nông, đài Phát thanh & truyền hình tỉnh tăng cưọng và nâng cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phát sóng thưọng xuyên trên sóng phát thanh và truyền hình.
        6. đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn thanh TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh triển khai các hoạt động nhằm yêu cầu hội viên, đoàn viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; đồng thời tăng cưọng phối hợp thực hiện tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho tầng lớp nhân dân.

         7. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể, các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động "Năm an toàn giao thông - 2012" cụ thể và báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

       Văn bản:khnatgt2012.dockhnatgt2012.doc

BT. Dđ

Nguồn tin: daknong.gov.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây