Hướng tới một môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện

Thứ bảy - 10/12/2011 11:31 Đã xem: 1587
đôÌ€ng haÌ€nh phát triển cú€ng điÌ£a phương, các doanh nghiêÌ£p trên điÌ£a baÌ€n tỉnh đắk Nông không ngưÌ€ng nỗ lưÌ£c vươÌ£t thoát moÌ£i thách thức, gia tăng hiêÌ£u quả sản xuất kinh doanh, góp phâÌ€n không nhỏ vaÌ€o sưÌ£ ổn điÌ£nh vaÌ€ tăng trưởng GDP cú‰a tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư Đăk Nông
Tạp chí Vietnam Business Forum xin giới thiêÌ£u môÌ£t số đơn viÌ£ tiêu biểu đang hoaÌ£t đôÌ£ng taÌ£i điÌ£a phương cũng như những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp với chính quyền địa phương, hướng tới hình thành một môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thông thoáng và cởi mở.
Ông Nguyễn Tăng Vinh - Tổng giám đốc Công ty CP Công trình Việt Nguyên           
Công ty CP Công trình Việt Nguyên trước đây là doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi Công ty Xây lắp điện đắk Lắk, được thành lập từ năm 1979; đến năm 2001 chuyển sang doanh nghiệp cổ phần theo chủ trương của Chính phủ. Kể từ khi hoạt động với loại hình doanh nghiệp cổ phần, Công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng, cầu đường, thuọ· lợi. đặc biệt, từ năm 2001 Công ty đã nghiên cứu đầu tư xây dựng các nhà máy thuọ· điện độc lập để phát lên lưới quốc gia. đây là mục tiêu chiến lược của chúng tôi nhăÌ€m tạo lực phát triển một cách bền vững, ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội nói chung và khu vực dự án nói riêng.
đến thời điểm hiêÌ£n nay, Việt Nguyên đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 3 nhà máy thuọ· điện với công suất 12MW trên địa bàn tỉnh đắk Nông. Quá trình đầu tư xây dựng các nhà máy thuọ· điện chúng tôi gặp không ít những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật cũng như tài chính nhưng bằng sự quyết tâm và tích cực giải quyết của Chính quyền địa phương các cấp, các Sở ban ngành và nhất là lãnh đạo ngành điện nên các dự án đã hoàn thành đúng tiến độ. Chúng tôi cũng hiểu rằng việc đầu tư xây dựng xong nhà máy mới chỉ laÌ€ bước đầu, để nhà máy hoạt động một cách hiệu quả bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật cũng như kinh tế xã hội môi trường, chúng tôi sẽ nỗ lực cao hơn nữa và rất cần sự ủng hộ, tạo điều kiện của ngươi dân vùng dự án cũng như chính quyền các cấp, sưÌ£ quản lý tạo điều kiện của ngành điện.
Với lợi thế sẵn có cộng với quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, vững tin trong tương lai gâÌ€n đắk Nông sẽ trở thaÌ€nh miêÌ€n đất hứa, nam châm hút các nhaÌ€ đâÌ€u tư trong vaÌ€ ngoaÌ€i nước, qua đó góp phần tạo nên môÌ£t Đăk Nông với diện mạo mới: năng đôÌ£ng vaÌ€ giaÌ€u maÌ£nh. Công ty CP Công trình Việt Nguyên mong muốn được góp sức miÌ€nh vào sự nghiệp phát triển đắk Nông nói riêng và đất nước nói chung, hướng tới mú£c tiêu đưa đắk Nông tưÌ£ tin sánh vai cùng các địa phương khác trong cả nước trên bước đươÌ€ng hôÌ£i nhâÌ£p
Ông Nguyễn Trọng Toàn - Giám đốc Công ty TNHH đại Việt
Cuối năm 2006, Công ty TNHH đại Việt được thành lập. Công ty đã đi vào khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất Cồn công nghiệp, khí CO2 hóa lọng, phân phức hợp hữu cơ vi sinh vào tháng 7/2007. đến tháng 9/2008, chúng tôi đã đưa nhà máy sản xuất cồn vào vận hành thử nghiệm cho ra sản phẩm nhưng chưa đạt chất lượng cao nên chúng tôi găÌ£p rất nhiêÌ€u khó khăn. Có thể nói, niên vụ 2008-2009 đối với đại Việt là một năm đầy thử thách, không chỉ khó khăn về tài chính - kinh tế mà còn về nguồn nhân lực.
Bước sang năm 2010, với sự nỗ lực của Hội đồng thành viên, sự cố gắng phấn đấu của tâÌ£p thể cán bôÌ£ công nhân viên, chúng tôi đã đưa ra thị trường sản phẩm cồn với chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, đáp ứng được nhu cầu chất lượng không chỉ của khách hàng nội địa mà còn chinh phục được bạn hàng trên thế giới. Nhà máy sản xuất khí CO2 hóa lọng, Nhà máy sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh lần lượt đưa vào hoạt động để tận thu nguồn sản phẩm phụ của nhà máy cồn, thu được hiệu quả tối ưu. Các sản phẩm này đã được thị trường nhanh chóng chấp nhận. đối với sản phẩm khí CO2 hóa lọng, dù lượng sản xuất ra tương đối lớn nhưng vẫn không đáp ứng, cung cấp đủ nhu cầu khách hàng. Còn đối với mặt hàng phân vi sinh, sản phẩm đã có mặt hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và được bà con nông dân đưa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao. 6 tháng đầu năm 2010, đaÌ£i ViêÌ£t đaÌ£t kim ngạch xuất khẩu 12.700.000 USD, lợi nhuận thu về khoảng một tọ· đồng. Hiện tại, Nhà máy sản xuất Ethanol đã được lắp đặt hoàn thiện đồng bộ với chỉ tiêu chất lượng hoàn toàn đáp ứng được cho một số ngành công nghiệp trong nước và nước ngoài. Dự kiến trong thời gian tới, chúng tôi sẽ hoạt động 95% công suất thiết kế của nhà máy để đánh giá lại một số chỉ tiêu.
Không ngưÌ€ng nỗ lưÌ£c phát triển, chúng tôi luôn mong muốn có thêm đối tác và bạn hàng cả trong lẫn ngoài nước cú€ng côÌ£ng tác trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, cú€ng gắn bó laÌ€m ăn lâu daÌ€i, hướng tới đỉnh cao cú‰a thaÌ€nh công vaÌ€ sưÌ£ hoaÌ€n thiêÌ£n
Ông PhaÌ£m Tuấn Anh - Chú‰ tiÌ£ch HđQT Công ty CP đâÌ€u tư & Phát triển ViêÌ£t - Bun
đắk Nông laÌ€ điÌ£a phương giaÌ€u tiêÌ€m năng phát triển môÌ£t nêÌ€n kinh tế sản xuất lớn, kết hơÌ£p sản xuất nông lâm nghiêÌ£p với công nghiêÌ£p chế biến nông lâm sản, trong đó cao su vốn laÌ€ sản phẩm xuất khẩu chú‰ lưÌ£c cú‰a tỉnh. Do đó viêÌ£c đâÌ€u tư xây dưÌ£ng môÌ£t nhaÌ€ máy chế biến mú‰ cao su trên điÌ£a baÌ€n tỉnh trở nên câÌ€n thiết hơn bao giơÌ€ hết nhăÌ€m cho ra những thaÌ€nh phẩm tưÌ€ mú‰ cây cao su đáp ứng nhu câÌ€u trong nước cúƒng như xuất khẩu. Nắm bắt đươÌ£c yêu câÌ€u naÌ€y, Công ty CP đâÌ€u tư & Phát triển ViêÌ£t - Bun chúng tôi đã đươÌ£c UBND tỉnh đắk Nông cho phép đâÌ€u tư xây dưÌ£ng nhaÌ€ máy chế biến mú‰ cao su với quy mô công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm, tổng mức đâÌ€u tư 267 tỷ đôÌ€ng taÌ£i xã Quảng TrưÌ£c, huyêÌ£n Tuy đức. HiêÌ£n chúng tôi đang tiến haÌ€nh xây dưÌ£ng móng, nhaÌ€ điêÌ€u haÌ€nh vaÌ€ haÌ£ng mú£c cấp nước cho nhaÌ€ máy; dưÌ£ kiến đâÌ€u tư xây dưÌ£ng hoaÌ€n thaÌ€nh các haÌ£ng mú£c vaÌ€ đưa vaÌ€o hoaÌ£t đôÌ£ng trong quý III/2011.
để đảm bảo nguôÌ€n nguyên liêÌ£u phú£c vú£ sản xuất, Công ty đã hơÌ£p tác với các công ty lâm nghiêÌ£p để trôÌ€ng cao su vaÌ€ có phương án bao tiêu sản phẩm, khảo sát nguôÌ€n mú‰ cao su tưÌ€ các hôÌ£ tiểu điêÌ€n vaÌ€ các tổ chức chuyên canh trôÌ€ng cao su đã đến kyÌ€ thu hoaÌ£ch để có kế hoaÌ£ch thu mua. đây laÌ€ nhaÌ€ máy chế biến mú‰ cao su có quy mô công suất lớn nhất tỉnh đắk Nông. Khi nhaÌ€ máy hoaÌ€n thaÌ€nh, đi vaÌ€o ổn điÌ£nh sản xuất sẽ đóng góp đáng kể vaÌ€o giá triÌ£ sản xuất công nghiêÌ£p, giải quyết viêÌ£c laÌ€m cho nhiêÌ€u lao đôÌ£ng điÌ£a phương. Với ý nghĩa đó, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lưÌ£c hoaÌ€n thaÌ€nh dưÌ£ án theo đúng kế hoaÌ£ch để nhanh chóng đi vaÌ€o hoaÌ£t đôÌ£ng hiêÌ£u quả, đôÌ€ng haÌ€nh cú€ng điÌ£a phương trong phát triển kinh tế cúƒng như ổn điÌ£nh xã hôÌ£i.
Nguyễn Hải ĐiÌ£nh - Phó Giám đốc Quỹ đầu tư Phát triển đắk Nông
Quỹ đầu tư Phát triển đắk Nông trực thuộc UBND tỉnh, đươÌ£c thaÌ€nh lâÌ£p ngaÌ€y 30/8/2010 với chức năng chính là tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ, huy động các nguồn vốn trung, dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn thực hiện các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của tỉnh; tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng; nhận ủy thác quản lý hoạt động của các quỹ; tiến hành đầu tư trực tiếp vào các dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp, tư vấn tài chính đầu tư, ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật…
Do mới thành lập nên vốn điều lệ của Quỹ còn rất ít ọi, chúng tôi rất mong hợp tác với các các tổ chức cũng như các đơn vị trong và ngoài nước nhằm gia tăng vốn điều lệ, hướng tới hỗ trợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp, góp phần tích cực phát triển kinh tế địa phương.
Trong thời gian tới đây Quỹ sẽ tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ đôÌ€ng thơÌ€i hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp khó khăn về vốn một cách hợp lý vaÌ€ đaÌ£t hiêÌ£u quả cao nhất. NgoaÌ€i ra Quỹ cũng sẽ có phương hướng hoạt động hiệu quả để huy động tốt nguồn vốn trong dân cư, tổ chức cá nhân nhằm phục vụ cho các doanh nghiệp và đầu tư phát triển các dự án.
Ông Ngô Tùng Lâm - Giám đốc Công ty CP Cao su Daknoruco
Công ty CP Cao su Daknoruco chính thức đi vaÌ€o hoaÌ£t đôÌ£ng tưÌ€ ngaÌ€y 1/9/2009 trên cơ sở cổ phâÌ€n hóa chi nhánh Công ty Cao su đắk Lắk, taÌ£i tỉnh đắk Nông. HiêÌ£n chúng tôi có 3 đôÌ£i sản xuất vaÌ€ 1 nhaÌ€ máy chế biến đứng chân trên điÌ£a baÌ€n 9 xã thuôÌ£c ba huyêÌ£n đắk Mil, đắk Song vaÌ€ Tuy đức đôÌ€ng thơÌ€i quản lý hơn 1.117ha cao su.
6 tháng đâÌ€u năm 2010, chúng tôi đã xuất khẩu 115,2 tấn mú‰ cao su, đaÌ£t kim ngaÌ£ch xuất khẩu 346.276 USD; tổng doanh thu đaÌ£t hơn 9,6 tỷ đôÌ€ng, trong đó lơÌ£i nhuâÌ£n trước thuế đaÌ£t hơn 1,6 tỷ đôÌ€ng. Những tháng coÌ€n laÌ£i của năm Công ty phấn đấu khai thác đaÌ£t tưÌ€ 386,5 tấn đến 426,5 tấn mú‰ quy khô; tiêu thú£ 420 - 460 tấn sản phẩm (kim ngaÌ£ch xuất khẩu 860.000 - 900.000 USD); đaÌ£t doanh thu 24 - 26,5 tỷ USD. để hiêÌ£n thưÌ£c hóa những mú£c tiêu trên, Công ty sẽ tâÌ£p trung công tác lãnh đaÌ£o, chỉ đaÌ£o cho nhiêÌ£m vú£ khai khác; Mở rôÌ£ng maÌ£ng lưới thu mua nguyên liêÌ£u đối với các vươÌ€n cây cao su tiểu điêÌ€n, đa daÌ£ng hóa hình thức thu mua song song với tiÌ€m kiếm đối tác để liên doanh, liên kết mở rôÌ£ng kinh doanh ngaÌ€nh nghêÌ€.
Ông Liew Yu Gene - Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pagoda
Qua một thời gian khảo sát, tìm hiểu, chúng tôi quyết định chọn huyện Cư Jút, tỉnh đắk Nông để đầu tư xây dựng Nhà máy Công nghiệp - Thực phẩm Pagoda. Nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2005 và đến nay luôn đạt năng suất cao. Nhọ chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền địa phương, chúng tôi càng thêm vững tin và nhận thấy việc đầu tư tại đắk Nông là một quyết định sáng suốt.
Tuy nhiên hiện nay Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pagoda nói riêng cũng như các doanh nghiệp trong KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút nói chung đang vấp phải một số khó khăn. Trong đó phải kể đến việc chúng tôi phải lên tận thị xã Gia Nghĩa để giải quyết các vấn đề về thuế, hao phí rất nhiều thời gian. Do đó chúng tôi rất mong tỉnh sẽ thành lập một văn phòng đại diện giải quyết các vấn đề về thuế ngay tại KCN để giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại; đồng thời nhanh chóng thông tin các văn bản mới ban hành để chúng tôi kịp thời cập nhật. được vậy thì tôi tin sức hút của KCN Tâm Thắng sẽ tăng lên rất nhiều và chắc chắn KCN sẽ được lấp đầy trong thời gian ngắn nữa.
Thanh Hằng

Nguồn tin: http://vccinews.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây