Giới thiệu các chính sách phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư tỉnh Đắk Nông

Thứ năm - 11/04/2013 09:21 Đã xem: 2269
Giới thiệu các chính sách phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư tỉnh Đắk Nông

 
 
I- CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.
            Căn cứ Nghị định số 56/NĐ-CP, ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Quyết định số 1231/QĐ-TTg, ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính  phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015; Công văn số 8556/BKHĐT-PTDN, ngày 25/10/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015, theo đó UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND, ngày 06/9/2011 về Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 302/KH-UBND, ngày 20/8/2012 về trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 11/01/2013 về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2013 tỉnh Đắk Nông.
            - Kế hoạch phát triển tổng thể thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, được ban hành tại quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 16/10/2011 của UBND tỉnh.
            - Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 được UBND tỉnh phê duyệt.
II- CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA TỈNH
Trong những năm qua, Đắk Nông đã tập trung mọi nỗ lực xây dựng chiến lược phát triển thân thiện và hiệu quả trong thu hút đầu tư, cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành nhiều chính sách phù hợp với thực tiễn, xây dựng qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và qui hoạch các ngành, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đầu tư. Theo đó, các nhà đầu tư tại Đắk Nông được hưởng mức ưu đãi cao nhất của Chính phủ, ngoài ra, còn được hưởng những hỗ trợ, ưu đãi đặc thù của địa phương, cụ thể:
Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND, ngày 15/02/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông  về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 08/07/2011, UBND tỉnh Đắk Nông  về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông;
 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND, ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 được tổng hợp như sau:
            1. Ưu đãi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao:
+  Về đất đai:
- Dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư, Dự án thuộc danh mục ưu đãi đầu tư thì UBND các huyện phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cho nhà đầu tư trong việc đền bù giải phóng mặt bằng bằng nguồn vốn của nhà đầu tư.
- Áp dụng mức giá cho thuê thấp nhất và giữ ổn định 5 năm.
 + Về tín dụng:
- Được vay vốn từ các Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh;
- Được hỗ trợ 50% mức chênh lệch lãi suất cho vay của Ngân hàng và Quỹ đầu tư phát triển trong cùng thời điểm, thời hạn hỗ trợ lãi suất không quá 5 năm, mức hỗ trợ không quá 1 tỷ/1 dự án.
+ Về cơ sở hạ tầng: được hỗ trợ 50% giá trị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đến khu vực dự án (mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng)
+ Về thị trường: được hỗ trợ 50% chi phí xây dựng thương hiệu và đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
            2. Ưu đãi đầu tư lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ:
            + Về hỗ trợ giải phóng mặt bằng:
            Tỉnh Đắk Nông thực hiện thu hổi đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ, trung tâm thương mại, khu thương mại- dịch vụ tổng hợp với nhiều loại hình mua bán, dịch vụ và nhiều chủ thể cùng kinh doanh; khu vui chơi giải trí phục vụ rộng rãi các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi với nhiều loại hình vui chơi, giải trí có đông người tham gia và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh.
             + Về xây dựng cơ sở hạ tầng:
            Ngân sách tỉnh bố trí vốn đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu như: cấp điện, cấp nước, đường giao thông, thông tin liên lạc nằm trong khu công nghiệp; khu công nghệ cao; khu, điểm du lịch. Hỗ trợ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng bằng 20% giá trị quyết toán chi phí xây dựng công trình (< 01 tỷ đồng/ dự án) đối với các dự án do đặc điểm, tính chất, quy mô không thể đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khu chế xuất; khu công nghệ cao
            + Về hỗ trợ đào tạo lao động (điều kiện: sử dụng trên 20 lao động) 100% kinh phí đào tạo lao động người dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ nghèo, gia đình chính sách, 12 tháng/khóa.
            3. Ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (chính sách xã hội hóa) :
            + Về hỗ trợ giải phóng mặt bằng:
Tỉnh Đắk Nông thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trước khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa
            + Về đất đai:
            Giảm 50% tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với cơ sở xã hội hóa trên địa bàn các phường thuộc thị xã, thị trấn, các xã là trung tâm huyện và trên hiện trạng đất ở;
            Miễn 100% đối với cơ sở xã hội hóa trên địa bàn các xã còn lại;
            Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nay xin chuyển mục đích để xây dựng cơ sở thuộc lĩnh vực xã hội hóa thì miễn 100% tiền chuyển mục đích sử dụng đất.
            + Về tín dụng:
            Được vay vốn từ các Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh;
            Được hỗ trợ 40% lãi suất cho vay của Ngân hàng và Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh trong thời hạn 1 năm, tối đa không quá 1 tỷ đồng/ dự án
            + Về cơ sở hạ tầng:
            - Được hỗ trợ 30% giá trị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đến khu vực dự án (mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/dự án);
            - Được hỗ trợ 40% giá trị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với các dự án nằm trong khu vực chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu (mức hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng/dự án).
            4. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2010 – 2015:
 
STT Tên dự án Địa điểm
 thực hiện dự án
Quy mô Tổng vốn đầu tư
(tỷ đồng)
 
 
 
Tổng cộng:                                        9.587  
I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP    1.473  
1 Cơ sở sản xuất giống các loại đậu tương và ngô Xã Nam Dong, huyện Cư Jút 20 ha 12    
2 Cơ sở nhà kính, nhà lưới trồng rau sạch, cây gia vị và hoa cây  cảnh Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút 10 ha 15    
3 Nuôi trồng thủy sản trên
hồ thủy điện Sêrêpốk 3
Hồ thủy diện Sêrêpốk, huyện Cư Jut 700 ha 100    
4 Sản xuất rau, củ, quả an toàn huyện Đắk R'lấp Xã Đắk Wer, xã Đắk Ru, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp 200 ha 90    
5 Trồng cây dược liệu Xã Nghĩa Thắng , xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'lấp 40 ha 30    
6 Trồng hoa Thôn 4, 5 xã Thuận Hà, huyện Đắk Song 50 ha 50    
7 Trồng rau, củ, quả Thôn 7, 8 xã Thuận Hà, huyện Đắk Song 200 ha 100    
8 Cơ sở sản xuất giống cây Ngô, cây lúa Xã Đức Xuyên, Xã Nam Đà, huyện Krông Nô 50 ha 20    
9 Trang trại trồng trọt, chăn nuôi kết hợp du lịch sinh thái Krông Nô Hồ EaSnô, xã Đắk Drô; Hồ Đắk Nang, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô 400ha 160    
10 Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái (nuôi cá Tầm) Hồ thủy điện Buôn Tuor Sa,
huyện Krông Nô
1400 ha 100    
11 Dự án trồng rau an toàn và hoa trong nhà kính Thôn Nam Cường, xã Nam Đà, huyện Krông Nô 20 ha 50    
12 Sản xuất rau, củ, quả an toàn thị xã Gia Nghĩa Phường Nghĩa Phú, xã Đắk R'Moan, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 65 ha 50    
13 Trung tâm sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp Xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 20 ha 30    
14 Dự án trồng cam
 không hạt
Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức 5-10 ha 10    
15 Cơ sở sản xuất giống cây ăn quả Xã Quảng Khê, huyện Đắk G'long 10 ha 15    
16 Nuôi trồng thủy sản hồ Đồng Nai 3 và du lịch sinh thái Huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông 200ha 100    
17 Nhà máy chế biến rau, củ,
 quả và trái cây
Xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long 5 ha 30    
II LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 3.126  
18 Cơ hội phát triển ngành
phụ trợ theo bauxite
Toàn tỉnh   1000    
19 Chế biến dầu và sữa đậu nành Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút  5.000 tấn/năm 100    
20 Nhà máy xử lý rác thải Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 20 ha 100    
21 Nhà máy chế biến phân
vi sinh
Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 18 ha 40    
22 Nhà máy chế biến
bazan bọt
Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 1000 ha 500    
23 Nhà máy chế biến cao su Xã Tân Thành, huyện Krông Nô 5.000
 tấn/năm
20    
24 Nhà máy chế biến lương
 thực (gạo, tinh bột)
Xã Tân Thành, xã Buôn
Choah, huyện Krông Nô
  50    
25 Sản xuất phân bón hóa học, phân vi sinh Cụm Công Nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil.  55.000 tấn/năm 45    
26 Nhà máy sản xuất xăm lốp ô tô, xe máy, băng tải,ron cao su,.. Cụm Công Nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil  2.000
tấn sp/năm
120    
27 Nhà máy sản xuất nhựa
xuất khẩu
Xã Đăk Lao, huyện Đắk Mil 10 ha 20    
28 Nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm Cụm Công Nghiệp Thuận An,
 huyện Đắk Mil
20 ha 50    
29 Nhà máy chế biến phân
vi sinh
Bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song 60 ha 100    
30 Nhà máy chế biến hồ tiêu Cụm Công Nghiệp Đắk Song,
xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song
5.000
tấn/năm
20    
31 Dự án công nghiệp cơ khí
 phục vụ ngành công nghiệp khai thác bauxite
Cụm Công Nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp   100    
32 Dự án sản xuất hóa chất Cụm Công Nghiệp Nhân Cơ,
huyện Đắk R'Lấp
72.000 tấn/năm 100    
33 Dự án sản xuất bao bì PP Cụm Công Nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp 4.000 tấn/năm 60    
34 Dự án chế biến hạt tiêu xuất khẩu Xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp  5.000 tấn/năm 35    
36 Cơ khí chế tạo, sửa chữa thiết bị công - nông nghiệp Cụm Công Nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil, Cụm Công Nghiệp Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp  20.000 tấn/năm 180    
37 Chế biến cà phê thành phẩm (cà phê bột, cà phê hòa tan) Cụm Công Nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil hoặc xã Kiến Thành, huyện Đăk R'lấp  4.000 tấn/năm 50    
38 Dự án chế biến khoai lang Nhật Cụm Công Nghiệp huyện Đắk Song, huyện Tuy Đức  70.000 tân/năm 132    
39 Dự án chế biến nước hoa quả đóng chai, đóng hộp Cụm Công Nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil và Cụm Công Nghiệp Đăk Ha, huyện Đắk G'long  5.000 tấn/năm 100    
40 Nhà máy chế biến dầu thực vật Khu Công nghiệp Tâm Thắng, huyện Cư Jút; Cụm Công Nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil  1.000.000 tấn/năm 64    
III LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG    2.772  
41 Khu hạ tầng đô thị số 1 Thôn 10A xã Đắk Lao,
huyện Đắk Mil
150 ha 500    
42 Khu hạ tầng đô thị số 2 Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An,
 huyện Đắk Mil
150 ha 500    
43 Khu hạ tầng đô thị số 3 Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An,
huyện Đắk Mil
40 ha 200    
44 Hạ tầng đô thị khu dân cư
 tổ dân phố 5
Tổ dân phố 5, phường
Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa
19 ha 90    
45 Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp thị xã Gia Nghĩa Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 21,3 ha 37    
IV LĨNH VỰC XÃ HỘI 716  
46 Khu liên hợp thể dục thể thao(bể bơi, rạp chiếu phim, sân vận động, sân tennis…) Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 50 ha 150    
47 Khu liên hợp thể dục
thể thao
Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil 50 ha 50    
48 Khu liên hợp thể dục thể thao(bể bơi, rạp chiếu phim, sân vận động, sân tennis…) Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút 50 ha 150    
V LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 350  
49 Khu thương mại, dịch vụ
văn phòng
Cụm Công Nghiệp Thuận An,
huyện Đắk Mil
10 ha 100    
50 Siêu thị tổng hợp Tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil 0,75 ha 50    
51 Siêu thị lương thực,
thực phẩm
Tổ dân phố 13, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil 0,75 ha 50    
52 Siêu thị huyện Đăk R'lấp Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp 0,9 ha 20    
VI LĨNH VỰC DU LỊCH    1.150  
53 Khu du lịch sinh thái dọc bờ
sông Sêrêpốk
Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút 330 ha 350    
54 Khu du lịch sinh thái văn hóa núi Nâm Nung Xã Nâm N' Jang, huyện Đắk Song 250 ha 150    
55 Điểm du lịch thác 7 tầng (Thác Len Gun) Khu bảo tàng thiên nhiên Nâm Nung 50 ha 50    
56 Khu du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng Xã Đăk P'lao, huyện Đắk G'long 22.100 ha 550    
57 Khu du lịch sinh thái văn hóa
 hồ Ea Snô
Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 100 ha 50

Nguồn tin: daknongdpi.gov.vn

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây