Căn cứ theo khoản 4 Điều 562 Bộ luật Dân sự năm 2005: Bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 561 Bộ luật Dân sự (BLDS): Bên gửi giữ tài sản có các quyền sau đây: Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát. Hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Như vậy, nếu giữa bạn và công ty bảo vệ phát sinh giao dịch gửi giữ thì công ty bảo vệ có nghĩa vụ bảo quản tài sản được gửi giữ và bồi thường thiệt hại trong trường hợp bị mất. Và bạn có quyền thỏa thuận về bồi thường số tiền tương đương với giá trị chiếc xe căn cứ theo quy định nêu trên.

Khi đề nghị bồi thường, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

Thứ nhất: Bạn cần chú ý căn cứ chứng minh giữa bạn và công ty bảo vệ phát sinh nghĩa vụ dân sự: Căn cứ ở đây chính là hợp đồng gửi giữ (theo Điều 280 BLDS). Thực tế, vé gửi xe được coi là giấy tờ chứng minh giữa các bên có hợp đồng gửi giữ. Do vậy, bạn cần có vé xe để chứng minh rằng mình đã gửi xe.

Thứ hai: Chứng minh được hậu quả thực tế đã xảy ra đồng thời chứng minh được lỗi của người bảo vệ: Tức là chứng minh việc mất xe của bạn là có thực và do lỗi của bảo vệ.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)