'Doanh nghiệp nào làm ăn với Trung Quốc cũng dễ bị đặt vấn đề này kia'

Thứ hai - 22/08/2016 09:59 Đã xem: 322
"Thiếu tin cậy" là thực tế quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc mà ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thừa nhận bên lề Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc diễn ra hôm nay (21.8), tại Hà N