Diễn văn của đồng chí Trần Quốc Huy, UVTW đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ kọ· niệm 82 năm ngày thành lập đảng (03/02/1930 - 03/02/2012)

Thứ bảy - 04/02/2012 17:28 Đã xem: 1865
Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Thưa các vị khách quý, Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào !

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tưng bừng chào đón xuân mới - Nhâm Thìn 2012 tràn đầy niềm tin và hạnh phúc, kọ· niệm 82 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2012). Thay mặt Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc đầu năm mới sức khọe, hạnh phúc và thành đạt, chúc năm mới giành nhiều thắng lợi mới!
 
Thưa quý vị đại biểu,
 
Thưa đồng chí, đồng bào!
 
Như một sự trùng hợp của lịch sử; 82 năm qua, trong niềm hân hoan chào đón mùa xuân, mỗi người dân Việt Nam có thêm một niềm vui lớn -  mừng ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2012). Hôm nay chúng ta long trọng tổ chức Lễ kọ· niệm 82 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Việt Nam và phát động thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Trong giọ phút trang trọng này, chúng ta bày tọ lòng biết ơn vô hạn tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta; vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước.
 
Thưa quý vị đại biểu,
 
Thưa các đồng chí!
 
Những ngày này cách đây 82 năm, trước yêu cầu bức thiết của lịch sử, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị diễn ra từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930. Hội nghị đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức đảng (đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành, đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đưa nước ta thoát khọi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển và tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Vinh quang này thuộc về dân tộc ta, nhân dân ta, đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, mở ra thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử nước nhà - thời đại Hồ Chí Minh.
 
Thế hệ hôm nay và mai sau, mãi mãi ghi lòng tạc dạ, đọi đọi biết ơn các thế hệ cách mạng, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến hy sinh máu thịt của mình vì hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; vì sự trường tồn của dân tộc.
 
Chúng ta luôn vững lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam - đảng mác xít lê nin nít chân chính, cách mạng và khoa học; trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó trong mọi giai đoạn lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng của đảng và của dân tộc.
 
Kính thưa quý vị đại biểu!
 
Từ ngày thành lập tỉnh đến nay, đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh ngày càng lớn mạnh: kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội phát triển, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cưọng; hệ thống chính trị được củng cố, hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; đọi sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa từng bước được nâng lên. Thành tựu đó kết tinh từ trí tuệ, công sức của toàn đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là nhân tố quan trọng, luồng sinh khí mới, khơi dậy tiềm năng và các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người; tạo động lực phát triển về mọi mặt.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, toàn tỉnh đã mở trên 1.200  lớp, với gần 100 nghìn lượt người tham gia; Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong các buổi sinh hoạt, học tập chuyên môn, lồng ghép giới thiệu về cuộc đọi, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác cho hàng trăm lượt người nghe, tìm hiểu, học tập. Qua học tập cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã không ngừng nâng cao nhận thức và đăng ký chương trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hội thi kể chuyện; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật - báo chí; đồng thời tham dự các cuộc thi do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Có thể thấy rằng, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã khẳng định toàn xã hội đang ra sức thực hiện, nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, điều chỉnh đạo đức, lối sống, nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy thời gian chưa nhiều, nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã đón nhận Cuộc vận động những tinh hoa, một tài sản vô giá của dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là vô cùng quan trọng và cần thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Cuộc vận động có tác dụng giáo dục, nhắc nhở các cấp uọ· đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải nâng cao nhận thức và hành động, bằng việc làm cụ thể, thiết thực trong đọi sống hàng ngày, góp phần tu dưỡng, rèn luyện, phát huy đạo đức truyền thống của cha ông, dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thông qua cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhằm xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh, chúng ta phải ra sức tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phải thấy được sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của đảng chỉ có được khi bao nhiêu quyền, lợi ích thuộc về nhân dân, đảng gắn bó máu thịt với nhân dân; quan liêu, tham nhũng, xa rọi nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lưọng đối với đảng bộ nói riêng, của đất nước và của đảng ta nói chung. Không ngừng củng cố, tăng cưọng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh là nguồn sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn thử thách giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
Thưa quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào!
 
Nhìn lại những ngày đầu tỉnh mới thành lập, toàn tỉnh mới có trên 5.000 đảng viên; gồm 06 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với 52 tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn; 547 buôn, bon, tổ dân phố, trong đó 302 thôn, buôn, bon có chi bộ. đến nay, đảng bộ có 13 đơn vị trực thuộc, trong đó có 8 đảng bộ cấp huyện (7 huyện, 1 thị xã), 2 đảng bộ khối, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang; 460 tổ chức cơ sở đảng (128 đảng bộ và 332 chi bộ cơ sở); 1.434 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 16.878 đảng viên; 100% thôn, buôn, bon, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập.
 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uọ·, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành của Uọ· ban nhân dân tỉnh và sự đóng góp ủng hộ to lớn của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, năm 2011 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt trên 12%; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; thu ngân sách từ 130 tọ· đồng năm 2004, lên trên 1.000 tọ· đồng năm 2011 (gấp 8 lần so với năm đầu thành lập tỉnh); thu nhập bình quân đầu người đạt 18,96 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tọ· trọng của ngành nông, lâm nghiệp và tăng dần tọ· trọng của ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế:
 
Quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thiếu tính bền vững; phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Sản xuất nông, lâm nghiệp trình độ thấp, hiệu quả chưa cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng nông thôn mới triển khai còn chậm.
 
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng; tranh chấp đất đai liên quan các dự án nông, lâm nghiệp; khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.
 
Hệ thống cơ chế, chính sách và việc tổ chức thực hiện thu hút đầu tư chưa đủ mạnh để huy động cao nhất các nguồn lực. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cải cách hành chính còn nhiều yếu kém.
 
Giáo dục, y tế, văn hóa có bước phát triển, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
 
Tình hình an ninh chính trị và an ninh biên giới còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn diễn biến phức tạp; tội phạm gia tăng về số vụ và tính chất, mức độ phạm tội.
 
Hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở còn hạn chế trong việc tổ chức thực hiện cũng như cụ thể hoá đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị chưa thật nhịp nhàng, hiệu quả. Hiệu lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp chưa cao. Nguồn nhân lực phát triển về số lượng nhưng chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu.
 
Năm 2012, các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải xác định đúng định hướng; đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực tiễn hoạt động của đảng; nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của đảng, tăng cưọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thưọng xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và nhân dân; phải thực hiện tốt nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công; mỗi tập thể, cá nhân, phải đăng ký chương trình rèn luyện, phấn đấu theo chủ đề  "Suốt đọi phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đọi tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".
 
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm mục đích làm chuyển biến quan trọng cả ý thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và xã hội; đây là tiền đề quan trọng để toàn đảng bộ tiếp tục vươn lên đáp ứng yêu cầu mới: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị xã hội. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội và đô thị hạt nhân, thu hút đầu tư; tạo bước phát triển đột phá về kinh tế trong công nghiệp khai khoáng và năng lượng, công nghiệp chế biến và nông nghiệp kỹ thuật cao, dịch vụ và du lịch; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của các dân tộc. Phấn đấu đến năm 2015 thoát ra khơi tỉnh nghèo và năm 2020 đưa kinh tế Đăk Nông đạt mức bình quân chung của cả nước; tạo tiền đề cơ bản để phát triển toàn diện và bền vững theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước" theo tinh thần đại hội lần thứ X của đảng bộ tỉnh.
 
để hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đó, điều tiên quyết là đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh phải nhận thức sâu sắc, tự giác học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cưọng giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; phải coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thưọng xuyên, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; có chiều sâu, sức lan tọa rộng lớn trong đọi sống xã hội; tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ra sức tuyên truyền, nhân rộng điển hình gương tập thể, cá nhân, người tốt, việc tốt; tích cực đổi mới phương thức học tập trên cơ sở tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.
 
Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội XI của đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X, thời cơ và thách thức đan xen, đòi họi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra; nhất là cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, chắc chắn chúng ta sẽ giành được những thắng lợi mới, tỉnh ta sẽ phát triển và đạt nhiều thành tựu mới .
 
Chào năm mới Nhâm Thìn, trong không khí cả nước hân hoan mừng đảng ta tròn 82 tuổi, mỗi cán bộ, đảng viên ra sức thực hiện đưa Nghị đại hội XI của đảng sớm đi vào cuộc sống. Lịch sử đất nước bước sang một trang mới, đảng bộ đắk Nông quyết tâm thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt ba nội dung cơ bản được xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI:
 
Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhọ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với đảng.
 
Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
 
Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.
 
Trên tinh thần đó, năm 2012, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện cụ thể hoá tiếp tục các nội dung của Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Đăk Nông lần thứ X và Nghị quyết đại hội lần thứ XI của đảng cùng cả nước "tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
 
đặc biệt là, toàn đảng bộ tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên cần hết sức nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tính tiên phong, tự giác điều chỉnh, nâng cao nhận thức, hành động trước tình hình và yêu cầu mới về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012 của cá nhân mình, đơn vị mình, tạo ra những biến đổi về chất một cách cụ thể và sinh động nhất. Mỗi người hãy nhận lấy trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu tự mình nêu gương và hành động. đó là thông điệp năm 2012 từ tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
 
Nhân buổi lễ trọng thể này, thay mặt Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cưọng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh và đạt được nhiều thành công trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Xin gửi đến quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào, chiến sĩ và các bạn lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!
 
Năm mới tiến bộ mới, thắng lợi mới !
 
Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: Báo Đăk Nông

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây