Bản Báo cáo về chỉ số hạnh phúc năm 2013 được đưa ra dựa trên số liệu khảo sát lấy từ 1000 công dân của mỗi 138 quốc gia. Điểm số càng cao thì mức độ hạnh phúc của công dân mỗi nước lại càng cao.

 

Trong khi đó, Syria là đất nước có tỉ lệ người dân lạc quan, vui vẻ thấp nhất thế giới, theo báo cáo. Sau đó là Chad, Lithuania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Nepal và Belarus. Theo báo cáo của Gallup, chỉ có 35% người Syria nói là họ cảm thấy được nghỉ ngơi thoải mái, 25% cho là họ biết và làm một điều gì đó thú vị, và 31% nói là họ cảm giác được hưởng thụ trong ngày hôm trước.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu của Gallup phát hiện ra rằng phần lớn mọi người cảm thấy tích cực, thoải mái. Ít nhất là 7 trong số 10 người tham gia khảo sát nói rằng họ cười hoặc mỉm cười rất nhiều, cảm thấy được nghỉ ngơi thoải mái, được đối xử tôn trọng hoặc có cảm giác được hưởng thụ trong ngày hôm trước, trong khi hơn một nửa nói rằng họ đã biết hoặc làm điều gì đó thú vị.