CHÍNH THọ¨C BAN HÀNH NGHỊ đỊNH QUẢN LÝ DNNN

Thứ tư - 21/11/2012 09:39 Đã xem: 2026
Chính phủ ban hành Nghị định 99/2012/Nđ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
 

đối tượng áp dụng Nghị định này gồm: Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp; người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào: Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ; các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Nghị định này đã có sự điều chỉnh về quy định về bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên của các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty do Thủ tướng quyết định thành lập này theo đúng phân cấp của Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ chỉ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên của các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Trước đây, theo Nghị định 132 và 86, Thủ tướng còn bổ nhiệm cả thành viên hội đồng thành viên của các doanh nghiệp này.

Nghị định cũng đã phân rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, thẩm quyền của Chính phủ là ban hành cơ chế, quy định về chế độ bổ nhiệm, tuyển dụng, tài chính, tiền lương, thưởng, rồi trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thanh tra tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước... đồng thời, ban hành điều lệ của các Tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước gồm: đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, đưọng sắt Việt Nam, Lương thực miền Bắc, Lương thực miền Nam.

Còn trách nhiệm, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ đối với tập đoàn kinh tế bao gồm quyết định thành lập; quyết định vốn điều lệ; bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên và phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm.

đối với công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do các tổ chức khác nhau làm chủ sở hữu, thì mỗi tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tương ứng với phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bộ quản lý ngành là cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên tại tập đoàn kinh tế nhà nước, có các quyền, trách nhiệm: đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác.

Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kọ· luật thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên chuyên ngành.

đặc biệt, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện giám sát, kiểm tra thưọng xuyên và thanh tra việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; việc thực hiện chế độ tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng của tập đoàn kinh tế nhà nước. đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh được giao và kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn kinh tế nhà nước. đánh giá đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên ngành, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành tập đoàn kinh tế nhà nước.

đối với tổng công ty nhà nước, công ty thuộc Bộ, UBND cấp tỉnh, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh có quyền quyết định thành lập, mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh đối với công ty sau khi trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án. Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác...

Nghị định cũng quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty.

Bên cạnh doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty TNHH một thành viên, Nghị định cũng quy định cụ thể việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ.

Nghị định 99/2012/Nđ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/12/2012.

Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn, Phó Trưởng Ban Thưọng trực Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho rằng, Nghị định 99/2012/Nđ-CP ban hành đã đáp ứng được yêu cầu của thực tế, cũng như yêu cầu quản lý giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đi liền với đó, là không làm giảm quyền chủ động kinh doanh của doanh nghiệp.

 
Tạp chí điện tử Kinh tế và Dự báo
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây