Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán Mục lục ngân sách một số khoản chi ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù.

Chủ nhật - 21/08/2011 18:21 Đã xem: 6198
Ngày 31/05/2011, Bộ Tài chính có Công văn số 7103/BTC-NSNN hướng dẫn hạch toán Mục lục ngân sách một số khoản chi ngân sách nhà nước có tính chất đặc thù, như sau:

1.    Về hạch toán các khoản chi sự nghiệp và các khoản chi khác từ kinh phí thưọng xuyên nhưng có tính chất đầu tư.

Khi chi các khoản chi sự nghiệp và các khoản chi khác từ kinh phí thưọng xuyên nhưng có tính chất đầu tư, kế toán căn cứ chứng từ hợp pháp theo quy định để hạch toán vào các mục chi tương ứng từ nguồn vốn thưọng xuyên, như: Mục 6900, Mục   7000, Mục 7350, Mục 8150..., không hạch toán vào Mục 9100 và các mục chi xây dựng cơ bản (từ Mục 9200 đến Mục 9400).
2.    Về hạch toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí từ nguồn vốn thưọng xuyên theo quy định của cấp có thẩm quyền:
Căn cứ vào cơ chế quản lý tài chính - ngân sách được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép dành một phần nguồn ngân sách chi thưọng xuyên để bố trí chi đầu tư xây dựng cơ bản (đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...); căn cứ quyết định phân bổ, giao dự toán vốn đầu tư (quyết định phân bổ, giao dự toán phải ghi rõ phần chi xây dựng cơ bản được bố trí từ vốn thưọng xuyên của NSNN) cho từng dự án, công trình của cơ quan có thẩm quyền, kế toán hạch toán theo mã nguồn 29 quy định tại Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính . Khi chi ngân sách, căn cứ vào nội dung thực chi ngân sách để hạch toán vào các mục tương ứng từ Mục 9200 đến Mục 9400. Khi tổng hợp báo cáo theo nội dung, chỉ tiêu giao dự toán, căn cứ mã nguồn 29 để tổng hợp vào chi thưọng xuyên theo đúng nội dung dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
3.    Về hạch toán khoản mua, đầu tư tài sản vô hình và khoản mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn từ nguồn kinh phí thưọng xuyên:
- Khi chi ngân sách để mua, đầu tư tài sản vô hình - hạch toán Mục 9000;
- Khi chi ngân sách để mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn - hạch toán Mục 9050.
Căn cứ dự toán được giao hai khoản chi nên trên, kế toán hạch toán mã nguồn 29 (ban hành theo Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính). Hai khoản chi nên trên hình thành tài sản của đơn vị từ nguồn chi thưọng xuyên nên khi tổng hợp báo cáo thep nội dung, chỉ tiêu giao dự toán, căn cứ mã nguồn 29 để tổng hợp vào chi thưọng xuyên theo đúng nội dung dự toán được cấp có thẩm quyền giao.
(đối với khoản chi mua sắm tài sản, thiết bị công nghệ từ nguồn vốn đầu tư - hạch toán vào Tiểu mục 9351. Khi khoản chi ngày được tổng hợp, báo cáo vào nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng nội dung, chỉ dự toán được cấp có thẩm quyền giao).
4.    Về hạch toán các khoản tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước:
a)    Khi có các khoản tạm thu (như ngân sách cấp trên tạm ứng cho ngân sách cấp dưới), hoặc vay chưa đưa vào cân đối ngân sách (như vay quỹ dự trữ tài chính), thì hạch toán vào các Mục tương ứng từ Mục 0001 đến Mục 0049.
b)   Khi có các khoản tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách (như khoản tạm chi từ nguồn tạm thu, hoặc nguồn vay chưa đưa vào cân đối, hoặc chưa xác định được nguồn xử lý nên phải tạm ứng kinh phí cho cấp đưới hoặc đơn vị sử dụng ngân sách), thì hạch toán vào các mục tương ứng từ Mục 0051 đến Mục 0099.

Các khoản tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, thì hạch toán từ Mục 0001 đến Muc 0099, không tổng hợp vào thu, chi ngân sách theo niên độ ngân sách, được tổng hợp vào chỉ tiêu tạm thu, tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

Tải văn bản tại : 7103/BTC-NSNN

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây