Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ Kinh doanh hợp tác xã

Thứ ba - 16/08/2011 11:26 Đã xem: 1986

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bộ phận tham mưu đăng ký kinh doanh ra thông báo băÌ€ng văn bản vêÌ€ haÌ€nh vi vi phaÌ£m cú‰a đơn vị hợp tác xã có liên quan.

Bước 2: Rà soát tổng hợp các đơn vị hợp tác xã trong các trường hợp sau: Sau thơÌ€i haÌ£n 12 tháng kể tưÌ€ ngaÌ€y đươÌ£c cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh maÌ€ hợp tác xã không tiến haÌ€nh hoạt đôÌ£ng. hợp tác xã  ngưÌ€ng hoạt đôÌ£ng trong 12 tháng liêÌ€n. Các trươÌ€ng hơÌ£p khác theo quy điÌ£nh cú‰a pháp luâÌ£t. NôÌ£i dung kê khai trong hôÌ€ sơ đăng ký kinh doanh cú‰a hợp tác xã laÌ€ giả maÌ£o , không chính xác hoăÌ£c lơÌ£i dú£ng danh nghĩa hợp tác xã để hoaÌ£t đôÌ£ng trái pháp luâÌ£t , cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo cho ngươÌ€i đaÌ£i diêÌ£n cú‰a pháp luâÌ£t cú‰a hợp tác xã nhưng sau thơÌ€i haÌ£n 3 tháng kể tưÌ€ ngaÌ€y nhâÌ£n đươÌ£c thông báo, hợp tác xã không tổ chức đaÌ£i hôÌ£i xã viên để xử ly vi phaÌ£m, ngươÌ€i đaÌ£i diêÌ£n cú‰a hợp tác xã không gửi biên bản hoăÌ£c nghiÌ£ quyết cú‰a đaÌ£i hôÌ£i xã viên , quyết điÌ£nh cú‰a ban quản triÌ£ đến cơ quan đăng ký kinh doanh. hợp tác xã kinh doanh ngaÌ€nh nghêÌ€ biÌ£ cấm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh đã có văn bản yêu câÌ€u hợp tác xã chấm dứt ngay viêÌ£c đăng ký kinh doanh ngaÌ€nh nghêÌ€ đó nhưng sau khi nhâÌ£n đươÌ£c thông báo hợp tác xã vẫn tiếp tú£c kinh doanh ngaÌ€nh, nghêÌ€ đó. hợp tác xã  không đăng ký mã số thuế trong thơÌ€i haÌ£n 1 năm kể tưÌ€ ngaÌ€y đươÌ£c cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. hợp tác xã chuyển trú£ sở sang địa phương khác với nơi đăng ký thơÌ€i haÌ£n môÌ£t năm maÌ€ không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Ra văn bản quyết định hành chính triÌ€nh hôÌ€ sơ đêÌ€ nghiÌ£ UBND huyêÌ£n, thị xã, thành phố ra quyết điÌ£nh giải thể bắt buôÌ£c khi hơÌ£p tác xã vi phaÌ£m môÌ£t trong các trươÌ€ng hơÌ£p trên.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần hồ sơ: Số lượng hồ sơ 01 bộ.

d)  thời hạn giải quyết:

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính huyêÌ£n, thị xã, thành phố.

e)  đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tọ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): không.

h)  Lệ phí (nếu có): không.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận và Quyết hành chính.

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 87/2005/Nđ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Quy định về đăng ký kinh doanh hơÌ£p tác xã

- Quyết định số 26/2007/Qđ-UBND ngày 13/8/2007 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh.

Download Biểu mẫu đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây