Cán bộ làm sai phải xin lỗi dân

Cán bộ làm sai phải xin lỗi dân

 •   24/06/2012 11:23:20 PM
 •   Đã xem: 2178
 •   Phản hồi: 0
Nếu trễ hẹn trả kết quả từ 2 lần trở lên mà không có lý do chính đáng, sẽ kọ· luật hoặc thay đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; đồng thời buộc công chức, viên chức phải xin lỗi công dân bằng văn bản...
Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

 •   19/06/2012 08:40:41 AM
 •   Đã xem: 3156
 •   Phản hồi: 0
Nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm quyền lợi người lao động, như: Lao động nữ nghỉ thai sản 6 tháng; số giọ làm thêm trong năm không quá 200 giọ (trường hợp đặc biệt không quá 300 giọ) l Sẽ ban hành hơn 20 nghị định hướng dẫn thi hành
Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng

Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng

 •   19/06/2012 08:36:32 AM
 •   Đã xem: 2475
 •   Phản hồi: 0
Chiều 18/6, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với 466/467 số đại biểu tán thành. Qua đó chế độ nghỉ thai sản kéo dài là 6 tháng và thời gian làm thêm không quá 30 giọ mỗi tháng.
Triển khai thực hiện việc quản lý và báo cáo về tài sản trên phần mềm QLTS

Triển khai thực hiện việc quản lý và báo cáo về tài sản trên phần mềm QLTS

 •   18/06/2012 03:53:55 AM
 •   Đã xem: 3189
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 18 CV/TC-KH ngày 18/06/2012 của Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Cư Jút V/v Triển khai thực hiện việc quản lý và báo cáo về tài sản trên phần mềm QLTS
Tập huấn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phần mềm kế toán NS xã

Tập huấn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phần mềm kế toán NS xã

 •   17/06/2012 09:38:59 PM
 •   Đã xem: 3725
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 17 CV/TC-KH ngày 15/06/2012 của Phòng Tài chính - Kế hoạch V/v Tập huấn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, phần mềm kế toán NS xã
Xác định đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Xác định đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

 •   13/06/2012 05:11:18 AM
 •   Đã xem: 3103
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2271/UBND-VX ngày 07/06/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Xác định đối tượng được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở

 •   13/06/2012 12:37:16 AM
 •   Đã xem: 8134
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 99 -Qđ/TW ngày 30/05/2012 của Ban Chấp hành trung ương V/v Ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
Ảnh minh họa

Sẽ bọ bảng giá đất theo năm

 •   08/06/2012 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 3072
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ đang dự kiến quy trình xây dựng bảng giá đất theo thị trường và sẽ không còn khái niệm năm nữa. Bảng giá này sẽ bao gồm nhiều ô khác nhau và cập nhật tăng giảm theo thời giá.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí từ thu hồi qua thanh tra

Hướng dẫn sử dụng kinh phí từ thu hồi qua thanh tra

 •   06/06/2012 08:58:50 PM
 •   Đã xem: 2462
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 15/6/2012, việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ vừa ban hành.
Thực hiện một số biện pháp tiết kiệm tối đa các khoản chi phí tại đơn vị

Thực hiện một số biện pháp tiết kiệm tối đa các khoản chi phí tại đơn vị

 •   06/06/2012 03:30:15 AM
 •   Đã xem: 3269
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 813/CV-UBND ngày 01/06/2012 của UBND huyện Cư Jút V/v Thực hiện một số biện pháp tiết kiệm tối đa các khoản chi phí tại đơn vị
Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công

 •   04/06/2012 11:27:36 PM
 •   Đã xem: 2542
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2012/Nđ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16/5/2012 hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16/5/2012 hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu

 •   04/06/2012 04:11:05 AM
 •   Đã xem: 3414
 •   Phản hồi: 0
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16 tháng 05 năm 2012 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Diện tích tối đa chỗ làm việc của lãnh đạo, chính quyền xã, phưọng, thị trấn là 15m2/người

Diện tích tối đa chỗ làm việc của lãnh đạo, chính quyền xã, phưọng, thị trấn là 15m2/người

 •   03/06/2012 02:09:05 AM
 •   Đã xem: 1378
 •   Phản hồi: 0
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2012/Qđ-TTG về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phưọng, thị trấn.
Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

 •   30/05/2012 09:27:36 PM
 •   Đã xem: 3895
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 V/v Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2011 theo Nghị quyết 13/NQ-CP

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2011 theo Nghị quyết 13/NQ-CP

 •   30/05/2012 03:52:52 AM
 •   Đã xem: 3196
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 6932/BTC-QLCS ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2011 theo Nghị quyết 13/NQ-CP
Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

 •   29/05/2012 10:28:59 PM
 •   Đã xem: 4079
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

 •   29/05/2012 10:12:49 PM
 •   Đã xem: 2505
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1791/HđTđKT ngày 15/05/2012 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Đăk Nông V/v Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2012
Ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của Ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmi

Ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của Ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmi

 •   29/05/2012 10:11:36 PM
 •   Đã xem: 4466
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1111/Qđ-BTC ngày 04/05/2012 của Bộ Tài chính V/v Ban hành quy chế mẫu phân công trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền của Ngân sách địa phương vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis)

Các tin khác

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây