Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016

 •   17/03/2016 10:20:39 AM
 •   Đã xem: 2411
 •   Phản hồi: 0
Công văn 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ Tài chính V.v Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

 •   17/03/2016 10:17:51 AM
 •   Đã xem: 1527
 •   Phản hồi: 0
Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính V/v Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Ảnh minh họa

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông thực hiện văn hóa nghề

 •   12/03/2015 08:40:53 AM
 •   Đã xem: 1846
 •   Phản hồi: 0
Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở thực trạng văn hóa, đạo đức nghề nghiệp mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng được, từ năm 2002, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành các Quyết định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức trong hệ thống KBNN, như: 10 điều kỷ luật trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; Tiêu thức văn minh, văn hóa nghề Kho bạc; Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước…
Thực hiện công tác khóa sổ kế toán cuối năm, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014

Thực hiện công tác khóa sổ kế toán cuối năm, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014

 •   26/12/2014 03:25:47 PM
 •   Đã xem: 5446
 •   Phản hồi: 0
Đề nghị đơn vị thực hiện đúng theo các văn bản sau đây:
Hỏi về kiểm soát chi tại KBNN

Hỏi về kiểm soát chi tại KBNN

 •   30/06/2014 02:36:39 PM
 •   Đã xem: 2782
 •   Phản hồi: 0
Câu hỏi: Đơn vị tôi là đơn vị nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.Căn cứ TT số:153/2007/TT-BTC ngày 17/12/2007 thì:Kho bạc Nhà nước không kiểm soát việc sử dụng quỹ của đơn vị.Đơn vị tôi đã thực hiện trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định,hiện nay đơn vị đang làm thủ tục mua sắm tài sản từ nguồn này, nhưng kho bạc nhà nước tỉnh yêu cầu kiểm soát chi.Kính đề nghị Quý Bộ giải đáp cho tôi kho bạc Nhà nước Tỉnh làm như vậy có đúng không?Xin cảm ơn!
Điều chỉnh giảm thu BHXH,BHYT,BHTN trên phụ cấp chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Điều chỉnh giảm thu BHXH,BHYT,BHTN trên phụ cấp chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

 •   19/05/2014 10:37:59 AM
 •   Đã xem: 3659
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 40/BHXH-BPT ngày 15/04/2014 của BHXH huyện Cư Jút V/v Điều chỉnh giảm thu BHXH,BHYT,BHTN trên phụ cấp chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
Thực hiện lập biên lai thu phạt vi phạm hành chính trên chương trình thu thuế tập trung TCS

Thực hiện lập biên lai thu phạt vi phạm hành chính trên chương trình thu thuế tập trung TCS

 •   24/03/2014 08:31:51 AM
 •   Đã xem: 4041
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 28/TB-KBCJ ngày 17/03/2014 của KBNN Cư Jút V/v Thực hiện lập biên lai thu phạt vi phạm hành chính trên chương trình thu thuế tập trung TCS
Thuế, hải quan, kho bạc làm việc cả ngày nghỉ

Thuế, hải quan, kho bạc làm việc cả ngày nghỉ

 •   13/12/2013 10:18:47 AM
 •   Đã xem: 1894
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi ngành thuế, hải quan, sở tài chính các địa phương yêu cầu, từ nay đến cuối năm tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) đối với các đơn vị trực thuộc có liên quan để đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Chính sách nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chính sách nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

 •   06/11/2013 03:10:08 PM
 •   Đã xem: 2986
 •   Phản hồi: 0
Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh Cần Thơ tại kỳ họp thứ 5, QH khoá XIII kiến nghị về việc nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nghị định 71 sửa đổi bổ sung Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010) cần được điều chỉnh lại theo tỷ lệ hợp lý hơn: có thể chi cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ 50%, số còn lại chi cho các tổ chức khác, đặc biệt là phải dành phần ưu tiên cho đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ sẽ đảm bảo hợp lý hơn.
Thông báo mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2014

Thông báo mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2014

 •   18/10/2013 03:13:48 PM
 •   Đã xem: 5396
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 668/TB-BHXH ngày 07/10/2013 của BHXH tỉnh Đăk Nông V/v Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2014
Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013

Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013

 •   26/09/2013 12:59:10 PM
 •   Đã xem: 3069
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 274/KBĐN-KTNN ngày 25/09/2013 của KBNN tỉnh Đăk Nông V/v Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013
Dừng chi các nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2013

Dừng chi các nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2013

 •   26/09/2013 12:57:09 PM
 •   Đã xem: 3340
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 1257/STC-QLNS ngày 16/09/2013 của Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông V/v Dừng chi các nhiệm vụ thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2013
Một số giải pháp điều hành chi NSĐP năm 2013

Một số giải pháp điều hành chi NSĐP năm 2013

 •   26/09/2013 11:38:13 AM
 •   Đã xem: 2747
 •   Phản hồi: 0
Công văn 4101/UBND-KTTC ngày 19/09/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Một số giải pháp điều hành chi NSĐP năm 2013
Về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013

Về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013

 •   26/09/2013 11:28:05 AM
 •   Đã xem: 3819
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về việc điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013
Số dư tạm ứng chưa thanh toán các đơn vị giao dịch tại KBNN Cư Jút

Số dư tạm ứng chưa thanh toán các đơn vị giao dịch tại KBNN Cư Jút

 •   09/09/2013 11:03:06 AM
 •   Đã xem: 2883
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 49/KBCJ-KT ngày 30/08/2013 của KBNN Cư Jút V/v Số dư tạm ứng chưa thanh toán
Các đơn vị chưa triển khai thanh toán các khoản cá nhân qua tài khoản

Các đơn vị chưa triển khai thanh toán các khoản cá nhân qua tài khoản

 •   05/09/2013 09:56:34 AM
 •   Đã xem: 1918
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 50/KBCJ-KT ngày 30/08/2013 của KBNN Cư Jút V/v Các đơn vị chưa triển khai thanh toán các khoản cá nhân qua tài khoản
Thắc mắc quy định của thông tư 68/2012/TT_BTC về quy định đấu thầu mua sắm tài sản ??

Thắc mắc quy định của thông tư 68/2012/TT_BTC về quy định đấu thầu mua sắm tài sản ??

 •   29/08/2013 10:40:54 AM
 •   Đã xem: 5001
 •   Phản hồi: 0
Tôi muốn hỏi các anh/chị về một nội dung chưa hiểu của thông tư 68/2012/TT_BTC về quy định đấu thầu mua sắm tài sản như sau: theo khoản 6 điều 14 của thông này quy định chỉ định thầu được áp dụng mua sắm tài sản có gói thầu không quá 100 triệu đồng nhưng ở khoản 2 điều 32 lại cho mua từ trên 100 triệu đồng đến không quá 500 triệu đồng. Vậy cho tôi hỏi việc mua sắm tài sản có giá từ 500 triệu đồng trở xuống được chỉ định thầu không? Mong sớm nhận hồi âm. Xin cám ơn.
Giải đáp thắc mắc khi triển khai Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Giải đáp thắc mắc khi triển khai Quyết định 539/QĐ-TTg ngày 01/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 •   29/08/2013 10:09:10 AM
 •   Đã xem: 5479
 •   Phản hồi: 0
Bạn Lê Quang Tùng hỏi: Cho hỏi về Quyết định 539/QĐ-TTg, ngày 01/04/2013 về việc thay thế QĐ 106//2004/QĐ-TTg và QĐ 113/2010 ngày 20/07/2010. Theo QĐ 539/QĐ-TTg việc thay thế 2 Quyết định trên áp dụng cho vùng ngang ven biển hay thay thế toàn bộ Quyết định. Vì theo tôi thấy Quyết định 539/QĐ-TTg chi áp dụng cho vùng ngang ven biển còn các xã vùng núi đặc biệt khó khăn hiện đang hưởng chế độ lại bị cắt. Kính mong cổng thông tin điện tử trả lời cho tôi được hiểu rõ hơn. Trường hợp đơn vị tôi đã chi trả chế độ theo Quyết định 113/2010/QĐ-TTg đến tháng 07/2013 vì chưa có Quyết định 539/QĐ-TTg gửi về và không có thông tin gì về việc các xã hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Vậy cho tôi hỏi có phải truy thu số tháng đã chi trả trước không. Xin chân thành cảm ơn cổng thông tin điện tử.
Xử lý chuyển thừa BHXH như thế nào?

Xử lý chuyển thừa BHXH như thế nào?

 •   29/08/2013 09:56:41 AM
 •   Đã xem: 6208
 •   Phản hồi: 0
Bạn Nguyễn Thị Liễu hỏi: Sau khi thẩm định báo cáo quyết toán năm và đối chiếu với cơ quan BHXH, phát hiện đơn vị dự toán đã chuyển thừa số tiền BH cho cơ quan BH. Vậy cơ quan Tài chính có quyền xuất toán khoản chi này? ai là người ra quyết định cơ quan Bảo hiểm nộp trả số tiền thừa đó vào NSNN? trình tự thẩm quyền thế nào xin đề nghị được giải đáp?

Các tin khác

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây