Sửa đổi tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

Sửa đổi tuổi nghỉ hưu của lao động nữ

 •   21/04/2012 11:10:59 AM
 •   Đã xem: 6105
 •   Phản hồi: 0
Các chuyên gia cho rằng tăng tuổi nghỉ hưu và cân bằng tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ là một trong những biện pháp nhằm giảm áp lực lên quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH).
đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 •   20/04/2012 05:58:53 AM
 •   Đã xem: 1756
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 447/Qđ-TTg ngày 17/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2012

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2012

 •   20/04/2012 05:56:57 AM
 •   Đã xem: 2800
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 35/2012/Nđ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư cơ quan quản lý dự án

Quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư cơ quan quản lý dự án

 •   20/04/2012 05:53:37 AM
 •   Đã xem: 2671
 •   Phản hồi: 0
Họi: Tôi làm trong một Ban quản lý Dự án, quản lý các Dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước. Trong quá trình quản lý, thanh toán vốn đầu tư cơ quan tôi có gặp vấn đề như sau: đối với một số gói thầu dịch vụ tư vấn lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu có giá trị nhọ hơn 500 triệu đồng thuộc một số hạng mục của dự án (tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán; tư vấn thẩm tra). Sau khi có hồ sơ dự án được phê duyệt, Chủ đầu tư trình Tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu thầu, trong đó có các gói thầu tư vấn trên (nội dung gói thầu theo qui định luật đấu thầu: tên gói thầu, giá gói thầu, phương thức đấu thầu, hình thức lựa chọn Nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng). Sau khi kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn Nhà thầu các gói thầu tư vấn trên (theo hình thức chỉ định thầu), trong đó giá gói thầu lấy theo giá trị trong kế hoạch đấu thầu được Tỉnh phê duyệt (giá trị chính thức sẽ được lấy sau khi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Trong qua trình tạm ứng, thanh toán vốn cho Nhà thầu thì được cơ quan Kho bạc Nhà nước hướng dẫn (vì cho rằng thiếu thủ tục) như sau: Sau khi kế hoạch đấu thầu được duyệt, trước khi lập thủ tục chỉ định thầu, Chủ đầu tư phải tổ chức lập và phê duyệt dự toán giá trị các gói thầu tư vấn nói trên (có thể phê duyệt đồng thời trong quyết định chỉ định thầu). Cho tôi họi việc hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước như thế là đúng chưa? nếu đúng thì giá trị xây lắp và thiết bị để nội suy ra giá trị tư vấn có phải là lấy giá trị từ hồ sơ Dự án được duyệt không (vì dự toán các hạng mục chưa được phê duyệt)? Nếu lấy giá trị từ hồ sơ Dự án thì giá trị tư vấn lúc này đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu được Tỉnh phê duyệt.
Nghị định 34/2012/Nđ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

Nghị định 34/2012/Nđ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

 •   18/04/2012 09:42:55 PM
 •   Đã xem: 2833
 •   Phản hồi: 0
Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phưọng, thị trấn và lực lượng vũ trang.
Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 •   17/04/2012 11:51:29 AM
 •   Đã xem: 5119
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 141/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về "Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" (có hiệu lực vào ngày 1-1-2012). Điểm mới trong thông tư này là quy định cụ thể về chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm. Về đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm cũng có những điểm mới…
Phải đóng BHXH bao lâu thì được hưởng các chế độ?

Phải đóng BHXH bao lâu thì được hưởng các chế độ?

 •   17/04/2012 03:11:11 AM
 •   Đã xem: 3357
 •   Phản hồi: 0
Trả lời: Tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: "Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi".
Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 •   15/04/2012 10:45:10 AM
 •   Đã xem: 2533
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 30/2012/Nđ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ : Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 •   15/04/2012 10:42:02 AM
 •   Đã xem: 1974
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 29/2012/Nđ-CP 12/04/2012 của Chính phủ : Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Quy định về xử lý kọ· luật viên chức và trách nhiệm bồi thưọng, hoàn trả của viên chức

Quy định về xử lý kọ· luật viên chức và trách nhiệm bồi thưọng, hoàn trả của viên chức

 •   15/04/2012 10:41:11 AM
 •   Đã xem: 1821
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 27/2012/Nđ-CP của Chính phủ : Quy định về xử lý kọ· luật viên chức và trách nhiệm bồi thưọng, hoàn trả của viên chức
Tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức

Tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức

 •   15/04/2012 10:38:56 AM
 •   Đã xem: 3121
 •   Phản hồi: 0
Ông đức Khoa (khoa_stp@...) hiện đang giữ ngạch công chức có trình độ cao đẳng, hưởng lương hệ số A0, tháng 3/2011 tốt nghiệp đại học nhưng đến nay vẫn hưởng lương hệ số A0. Vậy, trường hợp của ông Khoa để hưởng lương hệ đại học thì phải chuyển ngạch hay thi nâng ngạch và thời điểm được tính lương đại học khi nào?
Thi tuyển viên chức có 4 môn

Thi tuyển viên chức có 4 môn

 •   15/04/2012 10:36:46 AM
 •   Đã xem: 1693
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay (12/4), Chính phủ ban hành Nghị định 29/2012/Nđ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định thi tuyển viên chức có 4 môn: kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ và tin học văn phòng.
Ảnh minh họa

Từ 1-5, lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng

 •   13/04/2012 09:56:12 AM
 •   Đã xem: 2663
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1-5 tới, lương tối thiểu chung sẽ lên 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng so với mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng hiện nay.
Quyết định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

Quyết định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

 •   12/04/2012 12:09:46 AM
 •   Đã xem: 2429
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 59/2007/Qđ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị công lập và công ty nhà nước

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị công lập và công ty nhà nước

 •   12/04/2012 12:06:29 AM
 •   Đã xem: 2693
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/Qđ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị công lập và công ty nhà nước
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước

Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước

 •   12/04/2012 12:02:56 AM
 •   Đã xem: 2318
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/08/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/Qđ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước
Xử lý kọ· luật viên chức tự ý nghỉ việc sai quy định

Xử lý kọ· luật viên chức tự ý nghỉ việc sai quy định

 •   10/04/2012 09:30:13 AM
 •   Đã xem: 2518
 •   Phản hồi: 0
Theo Nghị định quy định về xử lý kọ· luật viên chức và trách nhiệm bồi thưọng, hoàn trả của viên chức vừa được Chính phủ ban hành ban hành, viên chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, năm dương lịch thì sẽ bị buộc thôi việc.
Nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp phải tốt nghiệp THPT trở lên

Nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp phải tốt nghiệp THPT trở lên

 •   09/04/2012 09:57:52 PM
 •   Đã xem: 1872
 •   Phản hồi: 0
Nhân viên bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên; có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên (đối với miền núi, biên giới, hải đảo, có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên); được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ do Công an cấp tỉnh trở lên tổ chức và cấp giấy chứng nhận.
Thông báo giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đắk Nông năm 2012

Thông báo giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đắk Nông năm 2012

 •   08/04/2012 09:40:22 PM
 •   Đã xem: 6177
 •   Phản hồi: 3
* Xem và tải thông tin chi tiết theo bảng sau:

Các tin khác

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây