Quy trình lập báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán

Thứ ba - 30/08/2011 19:03 Đã xem: 6488
Báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán bao gồm các mẫu biểu sau :

1. Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số: B01-H) (Bản chính)
 
 2. Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng (B02-H) (Bản chính)
 
 3. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán (F02-1H) (Bản chính)
 
 4. Báo cáo chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán (F02-2H) (Bản chính)
 
 5. Bảng đối chiếu kinh phí dự toán ngân sách tại kho bạc (F02-3aH) (Bản chính)
 
 6. Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng KPNS tại KBNN(F02-3bH) (Bản chính)
 
 7. Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp (B03-H) (Bản chính)
 
 8. Báo cáo tăng giảm TSCđ (B04-H) (Bản chính)
 
 9. Thuyết minh báo cáo tài chính (B06-H) (Bản chính)

* Các mẫu biểu từ  Quyết định số 19/2006/Qđ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/Qđ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong đó có thay đổi một số mẫu biếu đối chiếu hàng quý của các đơn vị dự toán đối với cơ quan Kho bạc.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Nghị định số 60/2003/Nđ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 128/2004/Nđ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;
- Quyết định số 19/2006/Qđ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
- Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

1. Vị trí - chức năng:   Điều 1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cư Jút là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cư Jút có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây